KUV-Puljen

KUV-Puljen

Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling administrerer og koordinerer KUV-puljen, som er Kulturministeriets pulje til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed (KUV). Uddannelsesinstitutioner, der er hovedfinansieret af Kulturministeriet kan søge puljen. Puljen har eksisteret siden 2013, og der der uddeles hvert år ca. 7.5 mio. til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed på institutionerne. For at kunne søge puljen skal den projektansvarlige være tilknyttet den institution, der ansøger.

Puljen kan ansøges en gang om året (i efteråret). Ansøgningsfristen annonceres her på hjemmesiden. Ansøgningsfristen for 2022 forventes at blive publiceret i løbet af foråret/sommerren.

Ansøgninger skal sendes til: kuv@artisticresearch.dk

Bevillinger og Retningslinjer

Du finder Kulturministeriets retningslinjer for puljen og her og ansøgningsskema her.

Du kan se nærmere beskrivelse af tidligere og igangværende KUV-projekter i vores KUV-arkiv. Vi henviser desuden til Kulturministeriets hjemmeside.

Rådgivning

Centret tilbyder sparring og hjælp til de formelle og ansøgningsmæssige forhold i forbindelse med ansøgningsrunden til ansatte på alle institutioner. Institutionerne rådgiver selv omkring projekters fagspecikke indhold. Centret kan efterfølgende rådgive på ansøgningers samlede udformning, formelle krav, tydelighed og de tværdisciplinære aspekter og muligheder inden for KUV.

Centrets KUV-koordinator Annemette Friis kan kontaktes på kuv.videnscenter@kunstakademiet.net for at aftale et møde – enten fysisk eller på zoom. Det er muligt at få rådgivning hele året frem mod ansøgningsfristen.

For at kunne give den bedst mulige rådgivning til den enkelte ansøgning er følgende ting vigtige:

  • Ansøgningen skal sendes dagen før, så der er tid til at læse den igennem.
  • Ansøgningen skal være sat ind i ansøgningsskemaet så det er muligt at diskutere de enkelte afsnit og bilag (budget, tidsplan mv.) skal vedhæftes som pdf-fil, hvis ansøger ønsker feedback på disse.
  • Budgetter skal være så detaljerede som muligt.

Udvalg

Det er Kulturministeriets nedsatte KUV-udvalg, der vurderer ansøgninger og fordeler midlerne i puljen. Centret bistår udvalget i dette arbejde på et administrativt plan.

Udvalget består af:

Ole Lutzow Holm
Formand, professor, Göteborgs Universitet, Högskolan för scen och musik Læs CV på Göteborg Universitet

Frederik Tygstrup
Professor, viceinstitutleder ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet  Læs CV på København Universitet

Cecilia Roos 
Professor i konstnärlig praktik, Vicerektor forskning vid Stockholms konstnärliga högskola/ Stockholm University of The Arts Læs CV på Stockholm University of The Arts

Cecilie Semec 
Hovedlærer i foto på Den Norske Filmskole og stipendiat i det norske KUV- stipendieprogram Læs CV på Højskolen i Lillehammer