KUV-Puljen

KUV-Puljen

Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling administrerer og koordinerer KUV-puljen, som er Kulturministeriets pulje til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed (KUV). Uddannelsesinstitutioner, der er hovedfinansieret af Kulturministeriet kan søge puljen. Puljen har eksisteret siden 2013, og der der uddeles hvert år ca. 7.5 mio. til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed på institutionerne. For at kunne søge puljen skal den projektansvarlige være tilknyttet den institution, der ansøger.

Puljen kan ansøges en gang om året (i efteråret). Ansøgningsfristen for 2022 er 21 oktober, 2022 (for projekter med start 2023).

Ansøgninger skal sendes til: kuv@artisticresearch.dk

Bevillinger og Retningslinjer

Du finder Kulturministeriets retningslinjer for puljen og her og ansøgningsskema her.

Du kan se nærmere beskrivelse af tidligere og igangværende KUV-projekter i vores KUV-arkiv. Vi henviser desuden til Kulturministeriets hjemmeside.

Centret tilbyder sparring og hjælp til de formelle og ansøgningsmæssige forhold i forbindelse med ansøgningsrunden til ansatte på alle institutioner. Institutionerne rådgiver selv omkring projekters fagspecikke indhold. Centret kan efterfølgende rådgive på ansøgningers samlede udformning, formelle krav, tydelighed og de tværdisciplinære aspekter og muligheder inden for KUV.

Skriv til kuv@artisticresearch.dk for mer information.

Udvalg

Det er Kulturministeriets nedsatte KUV-udvalg, der vurderer ansøgninger og fordeler midlerne i puljen. Centret bistår udvalget i dette arbejde på et administrativt plan.

Udvalget består af:

Ole Lutzow Holm
Formand, professor, Göteborgs Universitet, Högskolan för scen och musik Læs CV på Göteborg Universitet

Frederik Tygstrup
Professor, viceinstitutleder ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet  Læs CV på København Universitet

Cecilia Roos 
Professor i konstnärlig praktik, Vicerektor forskning vid Stockholms konstnärliga högskola/ Stockholm University of The Arts Læs CV på Stockholm University of The Arts

Cecilie Semec 
Hovedlærer i foto på Den Norske Filmskole og stipendiat i det norske KUV- stipendieprogram Læs CV på Højskolen i Lillehammer