Om ICKA

Medarbejdere
Læs mere om centrets hovedmedarbejdere.
Kristoffer Gansing
Professor i Kunstnerisk Viden og Udvikling
kgportrait
Kontakt Kristoffer

Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling

Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling arbejder på tværs af de videregående kunstneriske uddannelser med formålet at styrke og formidle vidensopbygning i og gennem kunstnerisk praksis

Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling er et fælles videnscenter for de syv danske videregående kunstneriske uddannelser under kulturministeriet og det er fysisk forankret på Billedkunstskolerne, Det Kongelige Danske Kunstakademi. Centrets arbejde koncentrerer sig om Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed (KUV, på engelsk Artistic Research), som er en central del af vidensgrundlaget på uddannelserne og som giver de kunstfagligt ansatte mulighed for at udforske nye veje for vidensopbygning gennem kunstnerisk praksis. Centrets målsætninger er at finde et fælles sprog for KUV på tværs af kunstarter og traditioner, at etablere fælles rammer og ressourcer for kvalitetssikring og vidensdeling af KUV projekter, indgå i den internationale dialog inden for feltet, samt at formidle resultaterne til en bredere offentlighed.

Aktiviteter og opgaver

Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling gennemfører aktiviteter og udvikler fælles rammer for  KUV på de videregående kunstneriske uddannelser, med formålet at både støtte de enkelte projekter og miljøet generelt, samt at synliggøre feltet overfor omverdenen.  Dette sker i form af et kontinuerligt program bestående af forelæsninger, workshops og seminarer, i form af vidensdeling som publikationer, event dokumentation og hjemmeside og gennem vejledende aktiviteter i forhold til ansøgninger og individuelle projekter.
 
I efteråret 2020 overtog Centret rollen som sekretariat for KUV-Puljen, som er de midler som Kulturministeriet siden 2013 har afsat til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed på de videregående kunstneriske uddannelser. Puljens midler kan ansøges en gang om året af uddannelsernes tilknyttede undervisere. Projekterne dokumenteres løbende i vores KUV-Arkiv, som du kan udforske her på siden. Læs mere om KUV, puljen og arkivet her.

Centrets programaktiviteter omfatter KUV-præsentationer, workshops og andre events, af både intern og ekstern art. Du kan læse mere om programaktiviteterne her.

Historie & Organisationsform

Centret blev grundlagt i 2019 som et tværgående initiativ af Billedkunstskolerne på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Den Danske Filmskole, Den Danske Scenekunstskole, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk  Musikkonservatorium og Den Danske Filmskole. En professor står for den daglige ledelse af centret som arbejder under Kulturministeriets Rektorer (KUR), centrets overordnede strategiske Styregruppe. En arbejdsgruppe bestående af de enkelte skolers egne KUV-koordinatorer sørger for forankring i de forskellige uddannelsesmiljøer.

Deltagende institutioner

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Rytmisk Musikkonservatorium 

Det Jyske Musikkonservatorium

Syddansk Musikkonservatorium

Den Danske Filmskole

Den Danske Scenekunstskole

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Medarbejdere

Kristoffer Gansing / Professor i Kunstnerisk Viden og Udvikling

Tidligere medarbejdere:
Christina Marie Jespersen / Koordinator, Center
Gro Sarauw / Koordinator Enhanced Practice & projektmedarbejder events
Annemette Friis / Koordinator Enhanced Practice & KUV-Puljen
Maibritt Borgen / Forskningskoordinator, KUV-Puljen
Sara Krøgholt Trier / Studentermedhjælper
Mikkeline Lerche Daa Natorp / Studentermedhjælper

Henvendelser kan sendes til: info@artisticresearch.dk

Find os
Billedkunstskolerne
Det Kongelige Danske Kunstakademi
Kongens Nytorv 1, 1050 København K
Kontakt os
+45 33744675
info@artisticresearch.dk