Medarbejdere

Medarbejdere

En professor står for den daglige ledelse af centret som arbejder under Kulturministeriets Rektorer (KUR), centrets overordnede strategiske Styregruppe. En arbejdsgruppe bestående af de enkelte skolers egne KUV-koordinatorer sørger for forankring i de forskellige uddannelsesmiljøer. 

Kristoffer Gansing
Professor i Kunstnerisk Viden og Udvikling
kgportrait
Kontakt Kristoffer

Kristoffer Gansing er siden 2020 professor ved og leder af Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling. I centret er han ansvarlig for at udvikle den overordnede strategi og hovedprogramstrenge som han kuraterer i samarbejde med centrets team. Han arbejder tæt sammen med de kunstneriske uddannelsers rektorer (KUR) og centrets arbejdsgruppe for at sikre, at aktiviteterne forankres på tværs af de kunstneriske discipliner.

Tidligere var Gansing kunstnerisk leder af den tværfaglige kunst- og kulturfestival, transmediale, i Berlin, hvor han ledede ni udgaver fra 2012 til 2020. Gennem sin forskning, kuratoriske aktivitet og forfatterskab udvikler Gansing tværgående og post-digitale perspektiver og metoder, der sigter mod både at kontekstualisere og transformere kulturelle praksisser. Han er især interesseret i at bevæge sig ud over rigide repræsentationsformer til fordel for en ydmyg epistemologi hvor kunstnerisk praksis kan bidrage til socio-kulturel forandring gennem en form for situeret, gennemført og performativ viden.

Gansings publikationer, der krydser kunst, forskning og medieteknologi, har ofte taget form af kritiske afhøringer af kunst og teknologi fra et postdigitalt perspektiv, hvor digitalisering er blevet en del af hverdagen. Hans ph.d. Transversal Media Practices (2013) omfattede to praksisbaserede case-studier om, hvordan mediearkæologiske kunstpraksisser rekonfigurerer lineære forestillinger om teknologisk udvikling og blev udgivet af Malmö University Press i 2013. Sammen med Ryan Bishop, Jussi Parikka og Elvia Wilk redigerede han, across & beyond – a transmediale reader on Post-digital Practices, Concepts, and Institutions, udgivet af Sternberg Press i 2016. Hans seneste udgivelse er The Eternal Network – The Ends and Becomings of Network Culture (red. med Inga Luchs, INC, 2020).

Hans nuværende forskning fokuserer på infrastrukturens teknoæstetik, især inden for audiovisuel netværkskultur og artistic research.

Se profil på ORCID for en komplett fortegnelse over publikationer og forskningsaktiviteter.

Find os
Billedkunstskolerne
Det Kongelige Danske Kunstakademi
Kongens Nytorv 1, 1050 København K
Kontakt os
+45 33744675
info@artisticresearch.dk