Medarbejdere

Medarbejdere

En professor står for den daglige ledelse af centret som arbejder under Kulturministeriets Rektorer (KUR), centrets overordnede strategiske Styregruppe. En arbejdsgruppe bestående af de enkelte skolers egne KUV-koordinatorer sørger for forankring i de forskellige uddannelsesmiljøer. 

Kristoffer Gansing
Professor i Kunstnerisk Viden og Udvikling
kgportrait
Kontakt Kristoffer

Kristoffer Gansing er siden 2020 professor ved og leder af Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling. I centret er han ansvarlig for at udvikle den overordnede strategi og hovedprogramstrenge som han kuraterer i samarbejde med centrets team. Han arbejder tæt sammen med de kunstneriske uddannelsers rektorer (KUR) og centrets arbejdsgruppe for at sikre, at aktiviteterne forankres på tværs af de kunstneriske discipliner.

Tidligere var Gansing kunstnerisk leder af den tværfaglige kunst- og kulturfestival, transmediale, i Berlin, hvor han ledede ni udgaver fra 2012 til 2020. Gennem sin forskning, kuratoriske aktivitet og forfatterskab udvikler Gansing tværgående og post-digitale perspektiver og metoder, der sigter mod både at kontekstualisere og transformere kulturelle praksisser. Han er især interesseret i at bevæge sig ud over rigide repræsentationsformer til fordel for en ydmyg epistemologi hvor kunstnerisk praksis kan bidrage til socio-kulturel forandring gennem en form for situeret, gennemført og performativ viden.

Gansings publikationer, der krydser kunst, forskning og medieteknologi, har ofte taget form af kritiske afhøringer af kunst og teknologi fra et postdigitalt perspektiv, hvor digitalisering er blevet en del af hverdagen. Hans ph.d. Transversal Media Practices (2013) omfattede to praksisbaserede case-studier om, hvordan mediearkæologiske kunstpraksisser rekonfigurerer lineære forestillinger om teknologisk udvikling og blev udgivet af Malmö University Press i 2013. Sammen med Ryan Bishop, Jussi Parikka og Elvia Wilk redigerede han, across & beyond – a transmediale reader on Post-digital Practices, Concepts, and Institutions, udgivet af Sternberg Press i 2016. Hans seneste udgivelse er The Eternal Network – The Ends and Becomings of Network Culture (red. med Inga Luchs, INC, 2020).

Hans nuværende forskning fokuserer på infrastrukturens teknoæstetik, især inden for audiovisuel netværkskultur og artistic research.

Se profil på ORCID for en komplett fortegnelse over publikationer og forskningsaktiviteter.

Christina Marie Jespersen
Koordinator, Center
1_pnd_2
Kontakt Christina

Christina Marie Jespersen er daglig koordinator på Centret og KUV-udøvende. På Centret udvikler og afvikler hun programaktiviteter med professoren, herunder udvikling af vidensdeling, publicering, kuratering, procedure for kvalitetssikring, tekstproduktion samt kommunikation, og hun arbejder tæt sammen med Centrets arbejdsgruppe i forankringen af den tværdisciplinær vidensudvikling.

Desuden har Jespersen KUV-projektet Bog, Værk og Materialitet (del I og II), der med en praksis-baseret tilgang undersøger forholdet mellem bog og værk. Projektetet er således fokuseret på, hvordan vidensdeling og værkproces på en og samme tid er både et diskursivt og et materiale-baseret undersøgelsesfelt, der ikke udelukker hinanden, men gennem konceptualisering og dialog med materialet giver nye muligheder for udsigelses(formater). Projektet kigger herunder også på skriftens mulighedsrum indenfor KUV/aritistic research.

Projektet har både relation til Jespersens arbejde på Centret og til hendes øvrige arbejde som ansvarshavende redaktør for Billedkunstskolerne Forlag, som er forankret på det Kongelige Danske Kunstakademi. Forholdet mellem sprog, værk og kontekst har i det hele taget været centralt i hendes praksis gennem flere år, og omfatter både film, performance, skulptur, bogproduktion, undervisning, ofte som samarbejder på tværs af discipliner og andre kategorier.

Find os
Billedkunstskolerne
Det Kongelige Danske Kunstakademi
Kongens Nytorv 1, 1050 København K
Kontakt os
+45 33744675
info@artisticresearch.dk