KUV-ansøgning

Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling overtog i 2020 arbejdet med at administrere KUV-puljen som er Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed (Artistic Research). Uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, der er hovedfinansieret af Kulturministeriet, kan søge puljen. Den projektansvarlige skal være fast tilknyttet på den institution, der ansøger.

 

Ansøgningsfrist for 2021 er fredag d. 22 oktober (midnat). Ansøgninger skal sendes til kuv.videnscenter@kunstakademiet.dk

For ansøgningsskema, bekendtgørelser og retningslinjer for puljen henvises til Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/kulturomraader/uddannelse-og-folkeoplysning/uddannelse/pulje-til-kunstnerisk-udviklingsvirksomhed

 

Rådgivning

Videnscentret tilbyder sparring og hjælp til de formelle og ansøgningsmæssige forhold i forbindelse med efterårets ansøgningsrunde til ansatte på alle institutioner. Institutionerne rådgiver selv omkring projektets fagspecifikke indhold. Videnscentret rådgiver derefter på ansøgningens samlede udformning, formelle krav, tydelighed og de tværdisciplinære aspekter og muligheder inden for KUV. Videnscenteret KUV-koordinator, Annemette Friis kan kontaktes på kuv.videnscenter@kunstakademiet.dk for at aftale et møde  – enten fysisk eller på Zoom fra nu af og indtil ansøgningsfristen.

 

For at kunne give den bedst mulige rådgivning til den enkelte ansøgning er følgende ting vigtige:

–          Ansøgningen skal sendes dagen før, så der er tid til at læse den igennem.

–          Ansøgningen skal være sat ind i ansøgningsskemaet så vi kan diskutere de enkelte pointer og enkelte bilag (budget, tidsplan) skal vedhæftes som pdf-fil hvis ansøger ønsker feedback på disse.

–          Budgetter skal være så detaljerede som muligt.

 

Udvalg

Det er fortsat det af Kulturministeriet nedsatte KUV-udvalg, der fordeler midlerne i puljen. Videnscentret sekretariatsbetjener udvalget.
Udvalget består af:

Ole Lutzow Holm
Formand, professor, Göteborg Universitet, Högskolan för scen och musik Læs CV på Göteborg Universitet

Frederik Tygstrup
Professor, viceinstitutleder ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet  Læs CV på København Universitet

Cecilia Roos 
Professor i konstnärlig praktik, Vicerektor forskning vid Stockholms konstnärliga högskola/ Stockholm University of The Arts Læs CV på Stockholm University of The Arts

Cecilie Semec 
Hovedlærer i foto på Den Norske Filmskole og stipendiat i det norske KUV- stipendieprogram Læs CV på Højskolen i Lillehammer

 

Liste over tildelinger 2020.