Ansøg

Ansøg

Programmet søges gennem et Call, der annonceres i hhv. foråret 2021 og foråret 2022. Der ansøges med en første skitse til en ’programerklæring’, der beskriver en intention og retning for ansøgers kunstneriske udvikling med baggrund i nuværende praksis og i relation til det overordnede tema for hvert forløb. Skitsen er foreløbig og skal fungere som en indledende beskrivelse af den videre udvikling som ønskes.

Kriterier

Programmet kan søges af kunstnere, der er dimitteret fra en af de syv kunstneriske uddannelser inden for de sidste to år, og som er motiveret for at udfolde deres praksis på tværs af genre og kunstneriske formater, og interesseret i at indgå i en kollektiv dialog med de øvrige deltagere.

De syv kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet er:
Den Danske Filmskole
Den Danske Scenekunstskole
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Rytmisk Musikkonservatorium
Det Jyske Musikkonservatorium
Syddansk Musikkonservatorium

Ansøgninger kan indsendes på både dansk og engelsk. Bemærk at programmet primært afholdes på dansk. Der ansøges gennem Kunstakademiets Billedkunstskolers online portal (link annonceres i Call’et). Vær opmærksom på, at vi benytter Statens e-rekrutteringssystem i tråd med GDPR-regler.

De udvalgte kunstnere til programmet vil få besked ca. 6 uger efter ansøgningsfristen.
Se tidligere Call her.

Jury

Deltagerne udvælges af en jury af kunstfaglige kapaciteter. I 2021 bestod den af:

  • Bjarke Svendsen, leder af ALICE
  • Liv Helm, Teaterchef på Husets Teater, initiativtager til TOASTER og grundlægger af HAUT
  • Pernille Skov, leder af CAKI – Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation
  • Kristoffer Gansing, professor og leder af Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling

I udvælgelsen lægges der vægt på potentialet for videreudvikling af ansøgeres skitse til programerklæring inden for programmets rammer samt det transdisciplinære fokus eller retning. Du kan læse mere om de udvalgte kunstnere i forløbet 2021-2022 her.

Enhanced Practice er et videre- og efteruddannelsesprojekt finansieret af Vækstplan for de kreative erhverv og er en del af rammeaftalemidlerne. Projektet strækker sig over en to-årig periode fra 2021-2023. Programmet er udviklet, tilrettelagt og drives af professor Kristoffer Gansing og koordinator Annemette Friis.