KUV-Puljen 2023

KUV nyhed3
14/03/2023 - 31/05/2023

KUV-Puljen 20237.9 mio. kr. til nyskabende projekter inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed


22 projekter på de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet har modtaget støtte fra Kulturministeriets udvalg for kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) er en vigtig del af vidensgrundlaget på uddannelserne og giver mulighed for at undervisere gennem kunstnerisk praksis kan udforske, videreudvikle og reflektere over nye arbejdsmåder og metoder i egen praksis og i kunstfeltet.

Bevillingerne har gået til projekter på alle de syv kunstneriske uddannelser under ministeriet og emnerne spænder vidt, fra projekter som arbejder med tidens globale udfordringer inden for bæredygtighed og den grønne omstilling til undersøgelser af den kunstneriske potentiale i nye teknologier som kunstig intelligens og tredimensionel lyd. Årets KUV-projekter vil lede til værker der offentliggøres som udstillinger, koncerter og film såvel som nye kunstneriske metoder og viden om kunstens rolle i et foranderligt samfund.

Formanden for udvalget for Kunstnerisk udviklingsvirksomhed Ole Lützow-Holm siger:

”Årets ansøgningsrunde peger på kunstnerisk udviklingsvirksomhed som et vigtigt felt for nyskabende projekt inden for etablerede kunstfelt såvel som for tværfaglige samarbejder. Det er nu 10 år siden, at udvalget mødtes for første gang og vi har oplevet en kontinuerlig positiv udvikling, hvor KUV er blevent væsentligt for vidensgrundlaget på de kunstneriske uddannelser i Danmark. Vi ser også positivt på at mange ansøgere udtrykker et ønske om at udvikle sin praksis i forhold til tidens store udfordringer, ikke mindst i forhold til holdbarhed og kunstens fremtidige rolle.”

Midlerne i KUV-puljen fordeles af KUV-udvalget, som er nedsat af Kulturministeriet. Som fælles videnscenter for de videregående kunstneriske uddannelser sekretariatsbetjener Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling puljen.

Du kan se listen over de nye tildelinger her.

Baggrund

Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV-puljen) har eksisteret siden 2013 og anvendes til at styrke indsatsen inden for området på de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Den Danske Filmskole, Den Danske Scenekunstskole, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

Du kan se en liste over tidligere og igangværende KUV-projekter i vores arkiv samt læse mere om puljen her

KUV-udvalget i 2022 bestod af:

  • Ole Lützow-Holm (formand), professor ved Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs Universitet
  • Cecilia Roos, Professor i kunstnerisk praksis og vicerektor for forskning ved Stockholm University of The Arts og formand for det svenske KUV-udvalg 2010-2014
  • Cecilie Semec, filmfotograf, lektor på Den Norske Filmskole og stipendiat i det norske Ph.d. program for KUV.
  • Frederik Tygstrup, professor, viceinstitutleder Institut for Kunst og Kulturvidenskab Københavns Universitet

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kuv@artisticresearch.dk

KUV nyhed3
14/03/2023 - 31/05/2023