KUV på Tværs

kuvnet
Den Danske Filmskole
Den Danske Scenekunstskole
Det Jyske Musikkonservatorium
Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Rytmisk Musikkonservatorium
Syddansk Musikkonservatorium
2014 - 2018

KUV på Tværs

Om KUV-Netværkets arbejde 2014-2019

KUV-netværket blev etableret i 2014 på foranledning af Kulturministeriets Rektorer (KUR). Alle de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet var repræsenteret i netværket:  Den Danske Filmskole, Den Danske Scenekunstskole, Kunstakademiets Billedkunstskoler, Syddansk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Året før, i 2013, havde Kulturministeriet oprettet en særlig pulje til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed (KUV), som alle kunstuddannelserne kunne søge – puljen var med til at sætte fokus på KUV og muliggøre flere og større projekter på kunstuddannelsesinstitutionerne.

KUV-netværket skulle styrke og udvikle KUV-området gennem et tværinstitutionelt og tværæstetisk samarbejde kunstuddannelserne imellem. KUV-netværket fungerede således både som et rum for tværinstitutionel erfaringsudveksling og vidensdeling, og som rum for udvikling af området på tværs af kunstarter og institutioner. Med støtte fra KUR og fra Kulturministeriets Tværæstetiske Pulje stod netværket for en række arrangementer og udgivelser: fem seminarer, en KUV-festival, en hjemmeside og udgivelse af en KUV-årbog blev det til i de 5 år, netværket eksisterede.

I 2012, to år før netværket begyndte sit arbejde, udgav Kulturministeriet en udredning om KUV, som for første gang på dansk grund præsenterede en fælles definition for KUV på kunstuddannelserne. Skønt ”artistic research” længe havde spillet en rolle internationalt, fyldte KUV på det tidspunkt relativt lidt i dansk sammenhæng, og udredningen spillede fra begyndelsen en vigtig rolle som fælles referenceramme for KUV-netværkets arbejde. Netværket arbejdede således ud fra udredningens KUV-definition: at KUV er ”en integreret del af en kunstnerisk proces, der fører frem til et offentligt tilgængeligt resultat og ledsages af en refleksion over såvel processen som præsentationen af resultatet”. KUV er altså defineret som en aktivitet, der udføres af kunstnere, der gennem deres kunstneriske praksis udforsker, afprøver og stiller spørgsmål – og som formidler disse undersøgelser til deres fagfæller.

Målet med netværkets arbejde var i fællesskab at udvikle begrebsmæssige og metodiske rammer og formater for KUV på en måde, så det til stadighed gav mening og var relevant i en kunstnerisk kontekst: KUV var, og er stadig, et ungt felt, hvori der sker en vigtig udvikling gennem praksis, og det er derfor i høj grad de enkelte KUV-projekter, der er med til at sætte rammerne for, hvad KUV er og kan. Derfor skal begreber og formater heller ikke ses som støbeforme, som det enkelte projekt skal tilpasse sig, men som stilladser, der kan bygges videre på. Den ene ben i netværkets arbejde var således en stadig diskussion og fælles udvikling af ”rammeværket” omkring KUV. Her var det vigtig for netværket at arbejde hen imod en fælles KUV-forståelse kunstuddannelserne imellem, samtidig med at der blev taget højde for kunstarternes og institutionernes forskelligheder.

Det andet ben var facilitering af en tværinstitutionel KUV-kultur, der kunne understøtte de enkelte projekter rundt omkring på kunstuddannelserne, og som samtidig tilbød et fælles rum for inspiration, refleksion og sparring. Det handlede med andre ord om at skabe nogle formater, hvor lærere, der allerede var i gang med KUV-projekter, kunne møde hinanden, og hvor interesserede fagfæller kunne lære KUV at kende, bidrage til diskussionen og måske blive inspireret til selv at kaste sig ud i KUV-projekter. Netværkets seminarer blev en vigtig del af dette arbejde: her kunne KUV-udøverne præsentere projekter for hinanden og få feedback fra fagfæller, hvad enten der var tale om igangværende eller afsluttede projekter, og i samtalerne omkring præsentationerne (og over frokosten) foregik en meget værdifuld oparbejdelse af et fælles KUV-fagsprog og -kultur.

Igennem det seneste årti er der foregået et stort arbejde på de enkelte kunstuddannelser i etablering og konsolidering af KUV, ikke blot i form af enkeltstående projekter, som projekt-udøverne har glæde af, men som en integreret del af udviklingen af videngrundlaget, der kommer hele institutionen og ikke mindst, de studerende til gode. KUV-netværket har spillet en vigtig rolle som samlingspunkt for kunstuddannelserne i denne proces. Med etableringen af Center for kunstnerisk viden og udvikling er der taget et nyt og ambitiøst skridt i denne fælles retning.

(KUV-netværket maj 2020)

Oversigt over netværkets medlemmer 2014-2019

Den Danske Filmskole: Pia Milwertz Jensen (2014-2017), Søren Friis Møller (2017-2019)

Den Danske Scenekunstskole: Inger Eilersen (2015-2017), Signe Allerup (2017-2019), Ralf Richardt Strøbech (2017-2019)

Kunstakademiets Billedkunstskoler: Carsten Juhl (2014), Jan Bäcklund (2014-2015), Sidsel Nelund (2016), Karen Harsbo (2017-2019)

Syddansk Musikkonservatorium: Kasper Hafstrøm Bøg (2015-2019)

Det Jyske Musikkonservatorium: Bjørn Petersen (2014-2019)

Rytmisk Musikkonservatorium: Lars Brinck (2014-2019)

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium: Eva Hess Thaysen (2014-2019), Anne Gry Haugland (2014-2019)

Oversigt over netværkets arrangementer og udgivelser 2014-2019

  • 2-dages KUV-seminar 12.-13. november 2015

Sted: Schæffergården, Gentofte

Moderator: Bjørn Kruse

Program KUV-seminar november 2015

  • 2-dages KUV-seminar 15.-16. september 2016

Sted: Havreholm Slot, Hornbæk

Moderator: Henrik Frisk

Program KUV-seminar september 2018

  • Festival 5. november 2016

Sted: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, København

Program KUV-festival november 2016

  • KUV-seminar 4.maj 2018

Sted: Syddansk Musikkonservatorium, Odense

Moderator: Anne Helen Mydland

Program KUV-seminar maj 2018

  • KUV-seminar 18. september 2018

Sted: Den Danske Filmskole & Scenekunstskolen, København

Moderator: Michael Schwab

Program KUV-seminar september 2018

  • KUV-seminar 26. april 2019

Sted: Rytmisk Musikkonservatorium

Program KUV-seminar april 2019

kuvnet
Den Danske Filmskole
Den Danske Scenekunstskole
Det Jyske Musikkonservatorium
Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Rytmisk Musikkonservatorium
Syddansk Musikkonservatorium
2014 - 2018