Currents: Oceanic Cosmologies, Sustainability, Commons, and Infrastructures of Compassion

Untitled_1.1.8
Læs mere
Jane Jin Kaisen
Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne
2022 - 2023

Currents: Oceanic Cosmologies, Sustainability, Commons, and Infrastructures of Compassion

Læs mere

Currents: Oceanic Cosmologies, Sustainability, Commons, and Infrastructures of Compassion (2022-) er et flerårigt researchprojekt der responderer på vores komplekse samtid. Planetære udfordringer som klimaforandringer, sociale uroligheder, migration, og pandemi vidner om vores indbyrdes forbundethed men fremhæver samtidig indbyggede polariseringer og hierarkier, konsolideringen af magt, kapitalistisk rovdrift på naturens ressourcer, koloniale logikker, og monopolisering af teknologiske infrastrukturer. Disse mekanismer er drevet af grænsementalitet, særinteresser, og destruktive impulser, som truer vores, planetens, og andre arters arters livsbetingelser. Sammen med faktorer som elitisme, essentialisme, og nationalisme har de medvirket til kollektivt hukommelsestab,

indskrænkningen af kulturel diversitet, biodiversitet, bæredygtige fællesskaber, og visioner for en mere egalitær verden.

Gennem en cyklus af interrelaterede kunstværker, udstillinger, talks, seminarer, undervisning, og publikation, ser projektet på hvordan billeder og fortællinger, myter og kosmologier har indvirkning på væres opfattelse af virkeligheden og undersøger deres potentiale for at forme alternative genealogier, repræsentationer, forbindelse, og kollektiviteter på tværs af sociale, kulturelle, rumlige og tidslige skel.

Projektet er udviklet i kontekst af Skolen for Mediekunst, Det Kongelige Danske Kunstakademi, og støttet af KUV-puljen, Udvalget for Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed, Kulturministeriet.

(Billede: Burial of this Order, Jane Jin Kaisen, 2022, film stil)

Untitled_1.1.8
Jane Jin Kaisen
Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne
2022 - 2023