Bog, værk og materialitet, del I

38714309-2459995684116078-917886286985953280-o
Christina Marie Jespersen
Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne
2018 - 2019

Bog, værk og materialitet, del I

Hvordan kan bogen gestalte sig som værk? Hvordan kan udgivelsen blive en del af værkets skabelsesproces?

Disse spørgsmål undersøges i projektet gennem en gentænktning og en reorganisering af betydningselementerne i kunstnerbogen. Overordnet er betydningselementerne: tekst, billede, materiale og format – hvorfor der i praksis inddrages kunstfaglige processer, som kendetegner det trykte medie og tekstens tilblivelse.

Projektets formål er gennem reorganisering at gentænke bogen og teksten indenfor publicering af artistic research. Det sker med en konceptualisering af den kunstneriske intentionalitet, kunstneriske ide, hvor der eksperimenteres en transdisiplinær ordning af betydningselementer fremfor de traditionelle kategoriseringer som kendetegner bogen. Teksten er også et billede ligesom billedet kan læses. Bog og tekst bliver på forskellig vis del af værkprocessen, hvorved bogen får performative kvaliteter fremfor de mere repræsentative kvaliteter.

https://bogvaerk.dk/

38714309-2459995684116078-917886286985953280-o
Christina Marie Jespersen
Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne
Published
2018 - 2019