Tilskud KUV / Artistic Research 2022

KUV nyhed3
15/02/2022

Tilskud KUV / Artistic Research 2022

De kunstneriske uddannelser modtager bevilling på 7.9 mio. kr. til udvikling af projekter indenfor kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

I alt modtager 17 udviklingsprojekter på de kunstneriske uddannelser under kulturministeriet støtte fra Kulturministeriets udvalg for kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV/Artistic Research) er en vigtig del af vidensgrundlaget på uddannelserne og giver mulighed for at undervisere gennem kunstnerisk praksis kan udforske, videreudvikle og reflektere over nye arbejdsmåder og metoder i egen praksis og i kunstfeltet.

Emnerne i dette års KUV-projekter spænder bredt, og det er en gennemgående tendens at projekterne i deres undersøgelser ønsker at bidrage til udvikling af nye strategier for et bæredygtigt fremtidigt samfund, og hvordan spørgsmål om kollektivitet, sameksistens og ejerskab kan udfoldes i den kunstneriske proces.

Udvalgets formand Ole Lützow-Holm udtaler:

”På vegne af udvalget vil jeg gerne give udtryk for, at ansøgningsrunden for 2021 har været fagligt meget inspirerende og med mange kvalificerede og ambitiøse projektforslag inden for film, musik, billed- og scenekunst. Vi ser at ansøgningerne er godt forankret på uddannelsesinstitutionerne og at de i stor grad ønsker at bidrage med viden og erfaringer, der kan fremme såvel undervisning som udvikling af både praktisk og teoretisk viden inden for deres respektive områder samt etableringen af nationale og internationale netværk. Det er også tydeligt at institutionerne ser kunstnerisk udviklingsvirksomhed som en grundlæggende del, når der skal formuleres visioner for at fastholde konkurrencedygtige kunstneriske uddannelser i fremtiden.”

Midlerne i KUV-puljen fordeles af KUV-udvalget, som er nedsat af Kulturministeriet. Som fælles videnscenter for de videregående kunstneriske uddannelser sekretariatsbetjener Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling puljen.

Du kan se listen over de nye tildelinger her.

Baggrund

Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV-puljen) har eksisteret siden 2013 og anvendes til at styrke indsatsen inden for området på de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Den Danske Filmskole, Den Danske Scenekunstskole, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

Du kan se en liste over tidligere og igangværende KUV-projekter i vores arkiv samt læse mere om puljen her

KUV-udvalget i 2021 bestod af:

  • Ole Lützow-Holm (formand), professor ved Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs Universitet
  • Cecilia Roos, Professor i kunstnerisk praksis og vicerektor for forskning ved Stockholm University of The Arts og formand for det svenske KUV-udvalg 2010-2014
  • Cecilie Semec, filmfotograf, lektor på Den Norske Filmskole og stipendiat i slutfasen i det norske KUV- stipendieprogram (ph.d. i KUV)
  • Frederik Tygstrup, professor, viceinstitutleder Institut for Kunst og Kulturvidenskab Københavns Universitet

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til KUV-koordinator Annemette Friis, annemette.friis@kunstakademiet.net

KUV nyhed3
15/02/2022