Enchanced Practice Ansøgning 2022

EP_call_22
22/06/2022 - 01/08/2022

Enchanced Practice Ansøgning 2022

Ansøgningsfrist: 29 Juli 2022

Enhanced Practice er et kunstnerisk udviklings- og mentorprogram, der giver yngre kunstnere fra de syv kunstneriske uddannelser mulighed for at udvikle deres praksis i research-baserede, samarbejdsorienterede og socialt engagerede retninger. På tværs af musik, film, scenekunst og billedkunst skal det give indsigt i og støtte en bæredygtig udvikling af arbejdsmetoder for kunstnere, der i stigende grad befinder sig i og har brug for at placere sig i et hybridt kulturelt landskab. Et landskab, hvor grænserne mellem gængse genrer og discipliner er stadig mere flydende, og hvor det efterspørges at kunsten og kunstnere kan reagere på de samfundsmæssige udfordringer, der udfolder sig i dag.

Til hvert program udvælges 10-15 deltagere fra forskellige discipliner, der tilknyttes en individuel mentor fra en kulturinstitution og/eller kontekst relevant for deres praksis. Dertil følger de et fælles forløb, hvor forskellige kunstneriske arbejdsmetoder, strategier, vidensudveksling og ageren på tværs af kunstfeltet og øvrige discipliner og felter introduceres. Det skal bidrage til en refleksion over egen praksis og karrieremæssige handlerum, hvor både relationen til det omgivende samfund og den kunstneriske udvikling er i fokus. Programmet samtænkes med Videnscentrets øvrige aktiviteter og fokus på Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed (KUV, på engelsk Artistic Research).

Læs mere om programmet og hvordan du ansøger her.

EP_call_22
22/06/2022 - 01/08/2022