Stillingsopslag

Stillingsopslag
23/05/2022 - 06/06/2022

Stillingsopslag

Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling søger en projektmedarbejder med sans for organisation, eventafvikling og administrative opgaver.

Hvem er vi?

Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling er et fælles videnscenter for de syv videregående kunstneriske uddannelser under kulturministeriet og er fysisk forankret på Billedkunstskolerne, Det Kongelige Danske Kunstakademi. De syv uddannelser inkluderer de kunstnerisk fag: scenekunst, film, billedkunst, samt musik repræsenteret ved de fire konservatorier. Centrets arbejde er centreret omkring Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed (KUV, på engelsk Artistic Research), som er en central del af vidensgrundlaget på uddannelserne og som giver de kunstfagligt ansatte mulighed for at udforske nye veje for vidensopbygning gennem kunstnerisk praksis. Centrets programaktiviteter omfatter KUV-præsentationer, film, publicering, workshops og andre events, af både intern og ekstern art. Læs mere om os her.
 
Centret varetager også Enhanced Practice som er et udviklings- og mentorprogram, der giver nyuddannede kunstnere mulighed for at udvikle deres praksis i research-baserede, samarbejdsorienterede og socialt engagerede retninger. På tværs af musik, film, scenekunst og billedkunst skal det give indsigt i og støtte en bæredygtig udvikling af arbejdsmetoder for kunstnere, der i stigende grad befinder sig i og har brug for at placere sig i et hybridt kulturelt landskab. Læs mere her.
 
Hvem søger vi?
Vi søger en projektmedarbejder som skal overtage koordinering af Enhanced Practice programmet som beskrevet ovenfor, samt bistå planlægning og afvikling af centrets events, inklusive et symposium i efteråret 2022. Medarbejderen indgår i tæt samarbejde med centrets professor og koordinator og udgør således en af centrets tre medarbejdere.
  

Dine arbejdsopgaver

Vi værdsætter et kollegialt og positivt arbejdsmiljø med det faglige i fokus. Du vil få en alsidig og skiftende opgaveportfølje med opgaver af både administrativ, organisatorisk og praktisk karakter. Opgaverne vil bl.a. bestå af:

Enhanced Practice (20 tim/uge)

  • Programlægning og afvikling af Enhanced Practice programmet (opfølgning på ansøgninger, mentor-del, programlægning og løbende sparring med deltagerne – i samråd med centrets professor)
  • Kommunikation, internt/eksternt (deltagerne, mentorerne, opdatering på hjemmeside, dialog med institutionerne på tværs)
  • Økonomi (budget, udbetaling af honorarer mv.) og andre administrative opgaver
  • Arranger afsluttende format/produktion og dokumentation af programmet

Event afvikling & assistance ved centrets aktiviteter (10 tim/uge)

  • Praktisk planlægning & afvikling af centrets programaktiviteter (lectures, symposium, workshops)
  • Assistance ved øvrige aktiviteter (Artistic Research Forum, større møder)
  • Administrations & kommunikationsopgaver i forbindelse med programaktiviteter

Dine kvalifikationer

Du har relevant kunstfaglig og/eller akademisk baggrund, gerne med kendskab til uddannelse og arbejdsliv indenfor kunst og kultur (musik, film, scenekunst eller billedkunst)

Du har erfaring med projektplanlægning og afvikling
Du har lethed og interesse for administrative opgaver

Du begår dig mundtligt og skrifteligt på både dansk og engelsk

Du er positiv, har lyst til at samarbejde og kan tage selvstændigt ansvar for dine opgaver
 

Løn- og ansættelsesvilkår

Den ugentlige arbejdstid er 30 timer. Variation i arbejdstiden kan aftales efter behov, særligt omkring større events vil der være travlt i centeret.

Stillingen er tidsbegrænset fra august til og med december 2022

Du ansættes efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, Laboranter og it-medarbejdere (HK).

Ansøgningsfrist: mandag d. 6.6.2022

Søg stillingen her: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=156630&DepartmentId=8828&MediaId=5

Stillingsopslag
23/05/2022 - 06/06/2022