Tilskud KUV / Artistic Research 2020

PM_KUV-puljen2021_2
04/03/2021 - 06/03/2021

Tilskud KUV / Artistic Research 2020

5. marts 2021
De kunstneriske uddannelser modtager bevilling på 7.7 mio. kr. til udvikling af projekter inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

19 udviklingsprojekter på de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet har modtaget støtte fra Kulturministeriets udvalg for kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV/Artistic Research) er en disciplin, hvor undervisere arbejder med at udforske nye arbejdsmåder og områder gennem kunstneriske eksperimenter og metoder til gavn for egen praksis, kunstarten og til gavn for uddannelsesinstitutionernes vidensgrundlag.

De emner, årets KUV-projekter undersøger, spænder vidt: Fra filmmanuskriptets format til udvikling af den klassiske musikers fremtidige scene. Fra teknikker i analogt fotografi, der stadig styrer vores oplevelse af verden i en digital tidsalder, til undersøgelser af, hvordan nye teknologier som virtual og augmented reality kan udvikle tilskueroplevelser i og udenfor teatrets fysiske ramme.

Formanden for udvalget for Kunstnerisk udviklingsvirksomhed Ole Lützow-Holm siger:

”På udvalgets vegne kan jeg sige, at ansøgningsrunden 2020 har været fagligt inspirerende. Den har båret præg af mange velbegrundede og ambitiøse projekter inden for musik, film, scene- og billedkunst. Projekterne er godt forankret på uddannelsesinstitutionerne og bidrager til både undervisning, vidensopbygning og internationalt netværk. Det er tydeligt at institutionerne har fokus på, at den kunstneriske udviklingsvirksomhed skal understøtte vidensgrundlaget for de kunstneriske uddannelser.”

Midlerne i KUV-puljen fordeles af KUV-udvalget, som er nedsat af kulturministeren. Kulturministeriet overdrog i 2020 opgaven med at modtage ansøgninger og sekretariatsbetjene KUV-udvalget til Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling, som er et fælles videnscenter for de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet.

Den nytiltrådte professor ved videncentret, Kristoffer Gansing siger:
”På videncentret ser vi meget frem til at beskæftige os med de mange spændende nye projekter i den kommende tid. Det er vigtigt, at støttemodtagerne får de rigtige værktøjer til at udvikle, reflektere og formidle deres praksis og at de får et netværk inden for Artistic Research, som er det stærkt voksende internationale vidensfelt som KUV er en del af. Forskning og udviklingsarbejde er en vigtig del af det kunstneriske virke, og vi ser frem til at understøtte dette på tværs af alle institutionerne.”

Du kan se liste over de nye tildelinger her.


Baggrund

Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV-puljen) har eksisteret siden 2013 og anvendes til at styrke indsatsen inden for området på de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Den Danske Filmskole, Den Danske Scenekunstskole, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling blev grundlagt i efteråret 2019 som et fælles videnscenter for de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Centrets målsætning er at støtte og formidle kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning på tværs af institutionernes kunstarter. I 2021 arrangerer centret forelæsningsrækken ”Knowledge in the Arts”, workshops i kunstneriske forskningsmetoder samt et ”Artistic Research Forum” hvor KUV-projekter løbende præsenteres og diskuteres. Ansøgningsrunden for KUV-puljen 2021 forventes at åbne fra august.

I vores arkiv kan du se tidligere og igangværende KUV-projekter.

KUV-udvalget 2020 bestod af:

  • Formand: Ole Lützow-Holm, professor ved Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs Universitet
  • Cecilia Roos, Professor i kunstnerisk praksis og vicerektor for forskning ved Stockholm University of The Arts og formand for det svenske KUV-udvalg 2010-2014
  • Cecilie Semec, filmfotograf, lektor på Den Norske Filmskole og stipendiat i slutfasen i det norske KUV- stipendieprogram (ph.d. i KUV)
  • Frederik Tygstrup, professor, viceinstitutleder Institut for Kunst og Kulturvidenskab Københavns Universitet

Yderligere oplysninger
KUV-Puljen: Maibritt Borgen, maibritt.borgen@kunstakademiet.dk
Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling: info@artisticresearch.dk

PM_KUV-puljen2021_2
04/03/2021 - 06/03/2021