Program Activities Spring 2021

programlaunch
24/02/2021 - 25/02/2021

Program Activities Spring 2021

Det er med stor fornøjelse at Center for Kunstnerisk viden og Udvikling kan invitere til de første arrangementer i sit program for 2021. Både d. 24 og d. 25 februar vil der være mulighed for at fordybe sig i Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed i dansk og nordisk kontekst. Den 24. starter en ny forelæsningsrække, Knowledge in the Arts, med et diskussionspanel og den 25. afholder vi vores første Artistic Research Forum, hvor to projekter inden for KUV (Kunstnerisk Udviklingsarbejde) præsenteres og diskuteres. Det første arrangement (forelæsning) er åbent for alle og det andet (forum) vil være forbeholdt kunstnere og forskere på institutionerne, men ved særlig interesse kan henvendelser stilles til centret.

Knowledge in the Arts #1 , 24.02, kl. 15-17

Paneldiskussion “Kunstnerisk Viden i Udvikling”
Med: Jacob Anderskov, Maibritt Borgen, Kristoffer Gansing, Ole Lützow-Holm, Cecilia Roos, Geir Ivar Strøm

Kunstnerisk Udviklingsarbejde (KUV/Artistic Research) er en udforskende kunstnerisk aktivitet, hvor det er åbenhed overfor eksperimentet, der er centralt og hvor det sammen med kravet om refleksion over den kunstneriske proces udgør en vigtig del af vidensgrundlaget på de kunstneriske uddannelser. Med baggrund i dette års uddeling af midler fra Kulturministeriets KUV-Pulje diskuterer paneldeltagerne feltets historie og nutidige position i Danmark og sætter dette i perspektiv med den skandinaviske og internationale udvikling inden for KUV og kunstnerisk forskning. Hvilke indsigter om feltet har arbejdet med KUV-Puljen siden dens etablering i 2013 medført på institutionerne og i KUV-Puljens udvalg? Hvordan har Kunstnerisk Udviklingsarbejde som vidensfelt udviklet sig i andre lande, f.eks. i forhold til ph.d programmer i kunstnerisk forskning? I panelet præsenterer Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling sit program og arbejdet med KUV-Puljen, fulgt af en diskussion med repræsentanter fra puljens udvalg. Vi får også et indblik i et KUV-Projekt og udviklingen og rammerne for ”kunstnerisk utviklingsarbeid” i Norge, hvor man i oktober 2020 fejrede Doktordisputats nr. 100 indenfor feltet.

Eventet er åbent for alle og foregår på engelsk

Registrering:
https://kunstakademiet.zoom.us/webinar/register/WN_FN1O0sfzT66_YSafkSKpMQ
(NB: eventet starter 15.00 men webinaret vises som åbent allerede fra 14.30)

Deltagere
Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling: Maibritt Borgen & Kristoffer Gansing
Rytmisk Musikkonservatorium/Kunstnerisk udviklingsarbejde: Jacob Anderskov
Kulturministerens udvalg for kunstnerisk udviklingsvirksomhed: Ole Lützow-Holm & Cecilia Roos
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid/Diku: Geir Ivar Strøm

Om Knowledge in the Arts
I foråret 2021 starter Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling sin nye forelæsningsrække Knowledge in the Arts. Her sætter vi fokus på temaer og begivenheder i KUV/Artistic Research og på aktuelle samfundsdiskussioner i forhold til feltet. Oplæggene afholdes primært af kunstnere med en forskningsorienteret praksis, men også af andre relevante stemmer omkring kunstens viden.
Oplæggene streames live og arkiveres på centerets hjemmeside. Dette er en tværgående forelæsningsrække med temaer, som er relevante for alle af centrets institutioner og for et øvrigt interesseret publikum.

Yderlige præliminære datoer for forelæsningsrækken i foråret 2021: 30.3, 25.5

Artistic Research Forum Denmark, 25.02, kl. 15-17
Med projekterne “I dialog med Bach” v. professor Henrik Brendstrup, Det Jyske Musikkonservatorium og Semper Plus Ultra – Altid udover dette v. Rikke Lund Heinsen, Den Danske Scenekunstskole

Artistic Research Forum er et månedligt arrangement med præsentationer og feedback på KUV og forskningsprojekter fra de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Formålet er at skabe et tværdisciplinært og tværinstitutionelt forum for konstruktive diskussioner og understøttelse af igangværende såvel som refleksion over afsluttede projekter. Til hvert forum vil der være to fremlæggelser fra forskellige institutioner fulgt af indledende spørgsmål og kommentarer fra en hovedrespondent der som regel har en relevant faglig baggrund i forhold til projektet. Yderligere en respondent med en anden faglighed får også mulighed at stille spørgsmål og kommentere inden diskussionen åbnes op for alle deltagere. Samtaleformen er uformel og foregår på en ikke-konfrontativ måde med vidensdeling i fokus.

Nøgleord til det første Forum: dialogiske arbejdsprocesser, gentolkning, medskabende respons.

Projektpræsentationer:
1. I dialog med Bach, v. professor Henrik Brendstrup, Det Jyske Musikkonservatorium
Hovedrespondent: Niels Rosing-Schow, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
https://artisticresearch.dk/en/projects/in-dialog-with-bach

2. Semper Plus Ultra – Altid udover dette v. Rikke Lund Heinsen, Den Danske Scenekunstskole
Hovedrespondent: Michael Breiner, Den Danske Scenekunstskole
https://artisticresearch.dk/en/projects/semper-plus-ultra-always-further-beyond

Forum er for Centerets medlemsinstitutioner og foregår på dansk medmindre andet er angivet. Link til Zoom-møde er sendt ud til institutionerne.
Skriv ev. til info@artisticresearch.dk for mere info.
Se også vores Artistic Research Forum Call

programlaunch
24/02/2021 - 25/02/2021