Virtuelt teatersamvær
2020

Dette er et laboratorie-projekt, der fokuserer på, hvordan man etablerer publikumskontrakten i et scenekunstunivers, hvor der virtuelt er flere skuespillere og publikummer til stede samtidig. Dette gøres med afsæt i ’Alice i Eventyrland’, en historie om ’at falde igennem hullet’ til en anden verden, hvor man konfronteres med en anderledes logik. I samarbejde med dramaturg og ph.d. Anna Lawaetz og performerne Dennis Rivin og Marie-Louise Werner laves en 3-dages workshop, hvor publikum inviteres ind til kontrollerede delforsøg i kortere time-slots. Skuespillerne og publikum vil befinde sig fysisk i hvert sit rum, men befinder sig i det samme virtuelle rum. Deltagerne mødes i et virtuelt chat-rum med en virtuel scenografi, som er bygget op til formålet.
Laboratorieundersøgelsen bruges til at indkredse hvordan man arbejder med publikumselementet i XR teknologier. Gennem denne workshop afprøves metoder til at få publikum til at blive trygge ved rammerne og aflæse publikums reaktioner og forhold til udstyret og den fortalte historie.

Se mere: https://ddsks.dk/da/projekter/virtuelt-teatersamvaer