Virtuelt teatersamvær

Virtuelt teatersamværPIX
Link til institution
Jeppe Lawaetz
Den Danske Scenekunstskole
2020

Virtuelt teatersamvær

Link til institution

Dette er et laboratorie-projekt, der fokuserer på, hvordan man etablerer publikumskontrakten i et scenekunstunivers, hvor der virtuelt er flere skuespillere og publikummer til stede samtidig. Dette gøres med afsæt i ’Alice i Eventyrland’, en historie om ’at falde igennem hullet’ til en anden verden, hvor man konfronteres med en anderledes logik. I samarbejde med dramaturg og ph.d. Anna Lawaetz og performerne Dennis Rivin og Marie-Louise Werner laves en 3-dages workshop, hvor publikum inviteres ind til kontrollerede delforsøg i kortere time-slots. Skuespillerne og publikum vil befinde sig fysisk i hvert sit rum, men befinder sig i det samme virtuelle rum. Deltagerne mødes i et virtuelt chat-rum med en virtuel scenografi, som er bygget op til formålet.

Laboratorieundersøgelsen bruges til at indkredse hvordan man arbejder med publikumselementet i XR teknologier. Gennem denne workshop afprøves metoder til at få publikum til at blive trygge ved rammerne og aflæse publikums reaktioner og forhold til udstyret og den fortalte historie.

Virtuelt teatersamværPIX
Jeppe Lawaetz
Den Danske Scenekunstskole
2020