At sætte sig i den andens sted – en koreografisk undersøgelse

PIC Imagining lanb
Mere om projektet
Laura Navndrup Black
Den Danske Scenekunstskole
2020 - 2021

At sætte sig i den andens sted – en koreografisk undersøgelse

Mere om projektet

I dette projekt afsøges det radikale kunstneriske potentiale i en samarbejdspraksis, der involverer unge og voksne koreografer. Projektet vender sig bort fra den udtryksfulde bevægelse til fordel for udtryksfulde koncepter og lægger op til en fælles undersøgelse, der fokuserer på forholdet mellem børn og voksne som æstetisk emne.

”(…), en sådan kunst må balancere hårfint på en dobbelt horisont – den må vende sig ud mod det sociale felt, men også mod kunsten selv, og henvende sig både til dens umiddelbare deltagere og det efterfølgende publikum. Den må være vellykket inden for både kunstens og det sociales felt, men ideelt set bør den også afprøve og revidere de kriterier, vi anvender inden for begge domæner” – Claire Bishop om ”kunst-som-pædagogik” (2012, s.247)

Denne undersøgelse angår barnet som koreograf og som koreografisk materiale; som en kompetent iscenesætter såvel som en specifik tilstedeværelse på scenen; som nogen, der tages alvorligt som bidragyder i en fælles opbyggelse af mening. Gennem praktiske samarbejder på tværs af generationerne, forankret i deltagernes unikke kunstneriske stemmer, forsøger projektet at identificere nogle af de koreografiske og pædagogiske problemer, potentialer og modstande, der tænkes at kunne opstå ud af konstellationen mellem børn og voksne. Undersøgelsen understøttes af et symposium, der inviterer til diskussion og praksisudveksling med fremtrædende kunstnere og forskere inden for dans, koreografi og unge.

PIC Imagining lanb
Laura Navndrup Black
Den Danske Scenekunstskole
2020 - 2021