Vidnesbyrdets dramaturgi
2016

Formålet med projektet Vidnesbyrdets dramaturgi var at skabe viden om og erfaringer med research og personinterview som metode for udviklingen af nye dramatiske teksttyper. Projektet bestod af tre korte udviklingsforløb designet til at undersøge, hvordan research og personinterviews kan omsættes til dramatiske tekster. Målet for disse projekter er at gennemføre en kunstnerisk undersøgelse af forholdet mellem repræsentation og autenticitet i dramatik baseret på vidnesbyrd.

Projektet belyste research- og interviewbaserede dramatik, hvor teatertekster skabes på baggrund af med virkelige menneskers beretninger og hvor vidnesbyrd anvendes som det bærende kunstneriske materiale.

Med den engelske dokumentariske dramatik, det såkaldte Verbatim Theatre, som indgangsvinkel vil seminaret via praksiserfaring og vidensdeling undersøge det særlige arbejde og den metodik, vidnesbyrddramatikeren betjener sig af, når ytringer taget fra det virkelige liv overføres til en kunstnerisk ramme.

 

Projektdeltagere

Projektet blev ledt af dramatikeruddannelsens rektor (Mads Thygesen) og de tre dramatikere var Sandra Theresa Buch, Henrik Szklany og Christian Lollike.

 

https://ddsks.dk/da/projekter/vidnesbyrdets-dramaturgi