Navn: Rune Palving Institution: Den Danske Filmskole
Narrative rum – immersiv audio
2018 - 2019

Projektet interesserer sig fra et kunstnerisk perspektiv for, hvordan de nyeste muligheder for 3D-audio bedst kan udnyttes af komponist og tonemester i fællesskab. Den teknologiske udvikling peger på nye perspektiver for ‘lyttesituationen’ og kompositionsmetodikken og relationen mellem disse med det formål gennem lyd at skabe immersive oplevelser af fortællingen, der kan gøres tilgængelig overalt for alle. Projektet vil udvikle og kvalificere metodiske greb til at samarbejde omkring skabelse af ny musik hertil.

 

Rune Palving er på IMDB og DFI

https://www.filmskolen.dk/kuv