Musikkens formsprog

Mere om projektet
Anders P. Jensen
Rytmisk Musikkonservatorium
2017 - 2018

Musikkens formsprog

Mere om projektet

Dette projekt omhandler undersøgelse af traditionelle musikformer. Der er komponeret et elektronisk værk, med udgangspunkt i rondoformen. I dette tilfælde indeholder det tilbagevendende A stykke en specifik tonerække, som via tonematrix kan høres i forskellige retninger og kombinationer (transponeret, inversion, retrograd m.v.).

Giver det mening at starte ud med en udvalgt form i forbindelse med komposition af elektronisk musik? Vil den overordnede ramme inspirere til nye kreative valg og løsninger, eller i stedet opleves som en unødvendig hindring?

Musikken er udgivet på albummet Urodela (Escho 2019/ESC113)

Lyt til albummet her

Vinyl version

Beskrivelse af projektet

Anders P. Jensen
Rytmisk Musikkonservatorium
2017 - 2018