Hvordan giver det mening?
2019 - 2020

Niels Rosing-Schow udforsker mulighederne for at forankre tilgangen til musikalsk komposition i aktuel viden om perception og meningsskabelse i musik. Der er tale om et interdisciplinært felt omfattende perceptionspsykologi og elementer af kognitiv semiotik, herunder det relativt nye forskningsfelt: musikalsk semantik. På denne baggrund og i en åben kritisk refleksiv proces udvikler Rosing-Schow nye kompositoriske strategier, som han afprøver i kompositionen og fremførelsen af et nyt instrumentalværk for 12-15 musikere. Værket fremføres ved en offentlig koncert (lecture concert) og indspilles på cd.

 

Link til projektet: https://www.dkdm.dk/Kunst-og-udvikling/Udviklingsvirksomhed/KUV/Hvordan-giver-det-mening