Imaging the social

Liebmann_2517
Mere om projektet
Andreas Liebmann
Den Danske Scenekunstskole
2019 - 2021

Imaging the social

Mere om projektet

Hvad kan participatorisk kunst skabe ud over den rene ​​deltagelse? Hvordan kan den kunstneriske effekt af participatorisk kunst række videre end deltagerne selv og udvikle sin egen styrke som et ”billede”? I projektet etableres en række tiltag med participatorisk kunst, der bruger konceptuelle kriterier for at udforske deres kunstneriske potentiale.

I de senere år er det at producere kunst i stigende grad begyndt at åbne sig ud imod ”eksterne” sociale områder. Effekten af ​​kunstnerisk arbejde (at gøre folk kreative og samarbejdsvillige) bruges i politiske debatter for at retfærdiggøre finansieringen af kunsten og til at bringe kunstnere ind i samfundets forskellige krisezoner. Men i denne sammenhæng ser jeg en fare for, at man bliver for naiv omkring kunstens og kunstnerens rolle. Hvad angår kunstens funktion i samfundet, er jeg ikke sikker på, at det nødvendigvis altid i sig selv er ”godt” at skabe fælles kunstværker. Det er nemt at føle sig tilfreds, hvis dit deltagerbaserede værk gør deltagerne gladere. Men var det så det? Er det bare det, kunst kan eller bør gøre? Kunstnere modtager finansiering for at arbejde i ”socialt udsatte” områder og for at give folk en god oplevelse. Undertiden ser det ud til at fungere som en erstatning for rent faktisk at tackle de sociale problemer på politisk plan. At være kreativ er helt fint, men hvis værket ikke opnår det potentiale, som kunsten rummer – noget, jeg personligt vil definere som at beskæftige sig med paradokser, at være til irritation, at bruge humor, der gør ondt osv. – er det snarere en slags socialt sovemiddel: Let at forstå, let at glemme.

Fokus for dette udviklingsprojekt er, hvordan man kan udforske, skærpe og styrke den participatoriske kunsts sekundære billeder; hvordan man kan finde frem til metoder, former og udtryk, der kan få den participatoriske kunst til at kommunikere både til deltagerne og til dem, der ikke direkte er en del af begivenheden. Hvordan man kan få den participatoriske kunst til at indvirke på vores fælles forestillinger og give den en politisk funktion, der rækker ind i den offentlige sfæres hjernevindinger.

KUV- konsulenter

Liebmann_2517
Andreas Liebmann
Den Danske Scenekunstskole
2019 - 2021