Hvordan giver det mening?

Respiro III-korriels-Rosing Schows projekt- Hvordan
Mere om projektet
Niels Rosing-Schow
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
2019 - 2020

Hvordan giver det mening?

Mere om projektet

Niels Rosing-Schow udforsker mulighederne for at forankre tilgangen til musikalsk komposition i aktuel viden om perception og meningsskabelse i musik. Der er tale om et interdisciplinært felt omfattende perceptionspsykologi og elementer af kognitiv semiotik, herunder det relativt nye forskningsfelt: musikalsk semantik. På denne baggrund og i en åben kritisk refleksiv proces udvikler Rosing-Schow nye kompositoriske strategier, som han afprøver i kompositionen og fremførelsen af et nyt instrumentalværk for 12-15 musikere. Værket fremføres ved en offentlig koncert (lecture concert) og indspilles på cd.

Respiro III-korriels-Rosing Schows projekt- Hvordan
Niels Rosing-Schow
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
2019 - 2020