Udvidelsen af det mulige, kunst og erkendelse i det antropocæne

Katarina Stenbeck
Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne
2020 - 2022

Udvidelsen af det mulige, kunst og erkendelse i det antropocæne

Udvidelsen af det mulige, kunst og erkendelse i det antropocæne ser på hvordan samtidskunsten og det kuratoriske tematiserer spørgsmål om det antropocæne. Med fokus på samtidskunstens erkendelsesmæssige dimensioner og den viden den gestalter, vil projektet benytte det kuratoriske til at undersøge, hvordan kunstens tænkning bidrager med nye forestillinger om planetens netværk af liv og hvilke andre former for indsigter end den sanktionerede videnskabs erkendelser kunsten muliggør. Projektet vil således videreudvikle den undersøgelse af det antropocæne, der har fundet sted inden for samtidskunsten de seneste 10-15 år med særligt fokus på forholdet mellem kunst og erkendelse.

Katarina Stenbeck
Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne
2020 - 2022