Digital Materialities

Billede1
Mere om projektet
Karen Harsbo
Maibritt Borgen
Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne
2020

Digital Materialities

Mere om projektet

Digital Materialities er undersøger digitale teknologiers materielle manifestationer i den verden, vi bebor. Projektet gør digital teknologi tilgængelig for kunstneriske eksperimenter og genererer herigennem materialebaseret viden og sanselig refleksion om eksempelvis bæredygtige materialer, der gøres tilgængelig for fagfæller og offentlighed. Projektet består af to dele;  RECIRCULATE og Virtual Future Materials, der samarbejder og organisk påvirker hinanden gennem projektet. Udover Maibritt Borgen er deltagerne Malene Bang, Karen Harsbo, Rikke Luther og Oskar Kolliander.

RECIRCULATE sammenkæder teori og praksis sådan at den opnåede kunstneriske viden danner grundlag for teoretiske læsninger og præsentationer. Med udgangspunkt i en forståelse af praksisbaseret forskning som en del af vidensøkologier (Felix Guattari De tre økologier) bringes projektets kunstneriske eksperimenter i dialog med teoretiske problemstillinger såsom non-human photography, dekoloniale strategier, databrug og -bortskaffelse, spekulative fiktioner, samt biologiske og teknologiske systemteorier. Projektet falder ind under teorifeltet New Materialisms, der tager menneskets sammenknytning med digitale og biologiske systemer samt levet erfaring som grundlag for enhver teoridannelse.

Virtual Future Materials undersøger og eksperimenterer kunstnerisk og kritisk med emner som digitalt dna, bæredygtige, nanoteknologiske, intelligente, energiudvekslende og selvhealende materialer, samt materialer der kan producere sig selv uden menneskelig intervention gennem 4d print. Virtual Future Materials vil foretage sådanne undersøgelser ved metoder såsom VR design, scanning og 3D printning i silikater og bio-materialer og sideløbende arbejde med, hvordan eksperimenterne visualiseres i billedproduktion, dokumentation i film- og lydoptagelser og ved at skabe interaktive kunstoplevelser.

Billede1
Karen Harsbo
Maibritt Borgen
Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne
2020