Rekonstruktiv Opera

Unknown
Niels Rønsholdt
Det Jyske Musikkonservatorium
2021 - 2023

Rekonstruktiv Opera

I projektet “Rekonstruktiv Opera” undersøges nye måder opera kan fortælle historier på og operaens narrative potentiale i det hele taget. Fortællende, karakter-drevet opera finder man ofte i traditionelt orienteret opera – både hvad angår kompositorisk udtryk, produktionsmetoder og syngemåder. Projektet undersøger hvordan det sungne drama kan fortælle og samtidig være nyskabende og eksperimenterende i sin måde at fortælle på, samt hvordan metoder og kunstnerisk organisering indvirker på udtryksformer.

Unknown
Niels Rønsholdt
Det Jyske Musikkonservatorium
2021 - 2023