Neu erhörte klänge

Larsen_Neu erhörte klänge_RED
Mere om projektet
Henrik Knarborg Larsen
Det Jyske Musikkonservatorium
2016 - 2018

Neu erhörte klänge

Mere om projektet

Neu Erhörte Klänge er et kunstnerisk udviklingsprojekt (KUV), der udforsker fysiomentale strategier fra den japanske kampkunst Ki-Aikido som metodisk tilgang til klangudvikling og kunstnerisk inspiration til slagtøjsspil, særligt marimba. Projektet har fulgt to spor, et interventionsstudium og et kunstnerisk udviklingsarbejde.

Interventionsstudiet undersøgte virkningen af en bestemt Ki-Aikido-metode på klangdannelsen på marimba. 22 slagtøjsstuderende spillede en musikalsk passage efter at have modtaget enten en standard instruktion eller en Ki-Aikido instruktion. Optagelser fra forsøget blev efterfølgende bedømt ved brug af hhv. et internationalt panel af slagtøjseksperter og FFT-spektralanalyser. Resultaterne er rapporteret i en artikel, der er publiceret i tidsskriftet New Journal of Music Research.

I det kunstneriske udviklingsarbejde har Larsen eksperimenteret med Ki-Aikido-metoder som en ny ramme om fortolkning og performance på to konkrete værker. Dette er nærmere beskrevet i Larsens artikel trykt i KUV-netværkets årbog, 2018.

Projektet blev afsluttet ved en offentlig præsentation 22. november 2018, hvor Larsen formidlede projektets resultater og reflekterede over den erfaring og viden arbejdet har genereret samt de videre perspektiver. Den norske slagtøjsspiller og professor ved Norges musikkhøgskole Hans-Kristian Kjos Sørensen kommenterede og perspektiverede fremlæggelsen og projektet.

Larsen_Neu erhörte klänge_RED
Henrik Knarborg Larsen
Det Jyske Musikkonservatorium
2016 - 2018