Mediated Matter

mediatedmatter
Mere om projektet
Franco Turchi
Karen Harsbo
Katya Sander
Martin Erik Andersen
Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne
2014 - 2016

Mediated Matter

Mere om projektet

Billedkunstskolernes forskningsprojekt Mediated Matter – Developing tools and methods for contemporary art with 3D technology løb over tre år og blev søsat i begyndelsen af 2014. Mediated Matter danner grundlag for Laboratoriet for 3D. Formålet er at give samtidskunsten nye indsigter og perspektiver. 3D-feltet er hidtil primært udviklet af animatorer, arkitekter, ingeniører og designere.

Mediated Matter bruges 3D-teknologien til at udvikle nye billedkunstneriske værktøjer og metoder og derved udfordre vores normative forståelser af billede, skulptur, objekt og rum- & tidsmæssige relationer samt genforhandle grænserne mellem et digitalt og et fysisk rum.

Mediated Matter vil ’sprænge rammerne’ og finde ud af, hvad teknikken også kan. Derfor er materialiteten og udforskningen – ikke teknologien som sådan – i højsædet, og man må fx meget gerne bruge 3D-printerne ’forkert’.

Derved kan projektet være med til at åbne ideen om, hvad 3D er og kan, og samtidig rykke Kunstakademiet ind i fremtiden. Forskningsgruppen bestod af lektor Karen Harsbo og lektor Franco Turchi, samt de to tidligere professorer Martin Erik Andersen og Katya Sander.

Artikel: https://kunstakademiet.dk/da/3d-printningens-aestetik
Udstilling på Kunsthal Charlottenborg: https://kunsthalcharlottenborg.dk/da/udstillinger/mediated-matter/

mediatedmatter
Franco Turchi
Karen Harsbo
Katya Sander
Martin Erik Andersen
Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne
2014 - 2016