Det skjulte sprog

DKDM_sang_ Gjerris- Musikalsk tekstarbejde.
Mere om projektet
Eva Hess Thaysen
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
2016 - 2020

Det skjulte sprog

Mere om projektet

Ligesom stemmen er uadskillelig fra sangeren, er sproget en uadskillelig del af den kunstneriske proces for en sanger. Den klassiske sangs æstetik kræver et væld af sproglige justeringer, som tilsammen udgør et særligt “sangersprog”. Projektet kortlægger og udforsker ”sangersproget” og dets centrale, men ofte uartikulerede betydning for den enkelte sangers kunstneriske identitet.

DKDM_sang_ Gjerris- Musikalsk tekstarbejde.
Eva Hess Thaysen
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
2016 - 2020