Den kunstneriske leders roller og relationer i samskabende projekter – projektmodning om kontekst, metode og samarbejdspartnere

bente-colding-joergensen
Bente Colding-Jørgensen
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
2020 - 2021

Den kunstneriske leders roller og relationer i samskabende projekter – projektmodning om kontekst, metode og samarbejdspartnere

Projektet vil undersøge præmisser og udviklingspotentialer for en kunstnerisk praksis, der bygger på samskabelse mellem mange aktører med meget forskellige udgangspunkter ( faglige, kulturelle, sociale, personlige, nationale) og som udfolder sig i et rum, hvor forskellige interesser er på spil (kunstneriske, kulturelle, politiske, økonomiske).

Projektets primære fokus vil være at undersøge den kunstneriske samskabelse mellem amatører og professionelle og mellem lokale og tilrejsende aktører med henblik på at få en dybere forståelse af den samskabende proces og på at udfordre og udvikle den kunstneriske leders praksis. Projektmodningen tager udgangspunkt i en case ( et korprojekt i Grønland), som fungerer som en pilot for projektet ved at være genstand for en foreløbig kortlægning og udforskning af de kunstneriske præmisser og potentialer i det skabende fællesskab, som skal faciliteres af korets kunstneriske leder – herunder spørgsmål om kunstnerisk lederskab og autonomi – og desuden kvalificere metodevalg og danne baggrund for en afgrænsning af relevant kontekst.

bente-colding-joergensen
Bente Colding-Jørgensen
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
2020 - 2021