12 musikere fra et andet sted

12mus
Mere om projektet
Thommy Andersson
Syddansk Musikkonservatorium
2020

12 musikere fra et andet sted

Mere om projektet

12 Musicians from Another Place undersøger hvordan en dybere indsigt i musikeres kulturelle og musikalske diversitet kan gøres til grundlag for en ny indgangsvinkel for komponisten til den kompositoriske proces. Med afsæt i en systematisk undersøgelse af 12 musikeres miljømæssige diversitet og kulturelle baggrund og samarbejder gennem dialogiske kunstneriske eksperimenter, formuleres og afprøves strategiske modeller for udviklingen af transparente genreneutrale værker til et ensemble bestående af netop disse musikere.

12mus
Thommy Andersson
Syddansk Musikkonservatorium
2020