Christina Marie Jespersen
Koordinator, Center

Christina Marie Jespersen
Koordinator, Center

Kontakt Christina

Christina Marie Jespersen er daglig koordinator på Centret og KUV-udøvende. På Centret udvikler og afvikler hun programaktiviteter med professoren, herunder udvikling af vidensdeling, publicering, kuratering, procedure for kvalitetssikring, tekstproduktion samt kommunikation, og hun arbejder tæt sammen med Centrets arbejdsgruppe i forankringen af den tværdisciplinær vidensudvikling.

Desuden har Jespersen KUV-projektet Bog, Værk og Materialitet (del I og II), der med en praksis-baseret tilgang undersøger forholdet mellem bog og værk. Projektetet er således fokuseret på, hvordan vidensdeling og værkproces på en og samme tid er både et diskursivt og et materiale-baseret undersøgelsesfelt, der ikke udelukker hinanden, men gennem konceptualisering og dialog med materialet giver nye muligheder for udsigelses(formater). Projektet kigger herunder også på skriftens mulighedsrum indenfor KUV/aritistic research.

Projektet har både relation til Jespersens arbejde på Centret og til hendes øvrige arbejde som ansvarshavende redaktør for Billedkunstskolerne Forlag, som er forankret på det Kongelige Danske Kunstakademi. Forholdet mellem sprog, værk og kontekst har i det hele taget været centralt i hendes praksis gennem flere år, og omfatter både film, performance, skulptur, bogproduktion, undervisning, ofte som samarbejder på tværs af discipliner og andre kategorier.

1_pnd_2