Om Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling

 

Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling arbejder på tværs af kunstneriske discipliner og institutioner med formålet at fremme kunstnerisk forskning og udvikling. Det blev grundlagt i slutningen af 2019 som et fælles initiativ af syv kunstneriske uddannelsesinstitutioner i Danmark der alle bedriver kunstnerisk udviklingsarbejde (KUV) og forskning. I mødet mellem vidensformer fra Den Danske Filmskole, Den Danske Scenekunstskole, De Kongelige Konservatorier og Kunstakademiet søger centeret at udvikle et tværæstetiskt og tværinstitutionelt forskningsmiljø, hvori ny og banebrydende kunstnerisk viden kan opstå. Centerets målsætning er derfor både at finde et fælles sprog for den kunstneriske udvikling og forskning på tværs af kunstarter og traditioner, samt at støtte grænseoverskridende udvikling indenfor kunsten og bidrage til dennes synlighed.

Centeret faciliterer to former for Kunstnerisk vidensproduktion: Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) samt den Kunstneriske Forskning, som er karakteriseret ved PhD-graden, Post-docs mv. Det betyder både et fokus på de interdisciplinære potentialer institutionerne imellem, men også et fokus på de opgaver, som er fælles for styrkelsen af artistic research. Herunder offentliggørelse af KUV og kunstnerisk forskning, opbygning af forskningsfeltets metodologi, samt skabelse af netværk.

 

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) giver mulighed for at ansatte på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner kan videreudvikle deres egen praksis og herigennem udvikle ny kunstnerisk viden om et givent felt. Denne ofte eksperimentelle og åbne udforskning af den kunstneriske praksis hjælper til at opkvalificere den enkelte kunstners og/eller forskers praksis, og vil således også styrke de respektive uddannelser, institutioner og kunstarter. KUV fokuserer på den kunstneriske praksis som en vidensproducerende handling, der er udsprunget af kunstnerens egen kunstneriske engagement og bidrager til videreudviklingen af et fælles videngrundlag.

KUV er kendetegnet ved at være af kortere varighed, ofte af eksperimentel natur og ved at give den udøvende en frihed til at eksperimenterer og udforske nye kunstneriske territorier. En frihed som udviklingen af en kunstnerisk praksis ofte kræver og som sikrer at institutionernes vidensgrundlag ekspanderer sig i takt med samfundets udvikling.

Læs mere om vores aktiviteter indenfor KUV: Arkiv, KUV-Puljen

 

Kunstnerisk Forskning

Kunstnerisk forskning er forankret i den kunstneriske praksis og bruger de æstetiske og sensoriske erkendelsesformer og kunstens mangfoldige virkemidler som en aktiv del af sin metode. Det er et kunstner-drevet forskningsfelt, hvor en grundlæggende nysgerrighed for at generere ny viden gennem kunst, på en metodisk flerstemmig men systematisk vis, eksponeres og integreres som et nyt led inden for de højere kunstneriske uddannelser og som en naturlig udvikling af en kunstners karrieremuligheder i dag. Den kunstneriske forskning har i lighed med andre forskningsfelter udviklet sine egne metoder, grundet i den kunstneriske praksis som erkendelses proces, men den virker også transversalt og griber aktivt ind i andre videns felter. Viden dannes her gennem en kontinuerlig refleksion over og modifikation af den egne praksis i forhold til omverden, en erkendelsesmæssig proces der opstår i et netværk af sanselige, æstetiske og diskursive praktikker.

Centerets partners er primært aktive inden for kunstnerisk forskning på i samarbejde med Universiteter. Der arbejdes også på udvikling af en praksis-baseret PhD grad i kunstnerisk forskning.

 

Deltagende institutioner:

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Rytmisk Musikkonservatorium 

Det Jyske Musikkonservatorium

Syddansk Musikkonservatorium

Den Danske Filmskole

Den Danske Scenekunstskole

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

 

Medarbejdere:
Professor i Kunstnerisk Viden og Udvikling/ Kristoffer Gansing
Koordinator/ Christina Marie Jespersen
Forskningskoordinator/ Maibritt Borgen

Tovholder/ Rektor Kirsten Merete Langkilde

 

Henvendelser kan sendes til: info@artisticresearch.dk