Om Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling

Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling arbejder på tværs af kunstneriske discipliner og institutioner med formålet at fremme kunstnerisk viden og udvikling.

Centret blev grundlagt i efteråret 2019 som et fælles videnscenter for de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. I mødet mellem vidensformer fra Den Danske Filmskole, Den Danske Scenekunstskole, Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Kunstakademi søger centeret at udvikle et tværæstetisk og tværinstitutionelt forskningsmiljø, hvori ny og banebrydende kunstnerisk viden kan opstå. Centrets målsætning er derfor både at finde et fælles sprog for den kunstneriske udvikling og forskning på tværs af kunstarter og traditioner, samt at støtte grænseoverskridende udvikling indenfor kunsten og bidrage til dens synlighed.

 

I sin første fase arbejder centret med at kortlægge institutionernes research-/forsknings-/udviklingsforståelse og med at arrangere fælles seminarier og workshops for vidensdeling og kvalitetssikring. I et længere forløb bidrager centret også med indsigter i hvordan et så kaldt “3rd Cycle” udannelsesforløb kan se ud inden for KUV (KUV, på engelsk Artistic Research), i lighed med den internationale udvikling på området. Som eksempel kan der nævnes at der på Kunstakademiets Billedkunstskoler allerede eksisterer PhD og Post-doc stillinger, som sker i samarbejde med eksterne universiteter og fonde. Her forsker kunstnere med sin egen kunstneriske praksis som hovedmetode.

 

Centret arrangerer også en offentlig forelæsningsrække, et årligt symposium og andre events inden for Artistic Research. Programmet offentliggøres løbende via hjemmesiden.

 

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (Artistic Research) & KUV-Puljen
Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling overtog i efteråret 2020 arbejdet med at administrere KUV-puljen, det vil sige de midler som Kulturministeriet har afsat til kunstnerisk udviklingsvirksomhed på institutionerne. Det er en aktivitet som på de videregående kunstneriske uddannelser indgår som en vigtig del af videngrundlaget, og som giver mulighed for ansatte at videreudvikle deres egen praksis og herigennem udvikle ny kunstnerisk viden om et givent felt. Denne ofte eksperimentelle og åbne udforskning af den kunstneriske praksis hjælper til at opkvalificere den enkelte kunstners og/eller forskers praksis, og vil således også styrke de respektive uddannelser, institutioner og kunstarter. KUV fokuserer på den kunstneriske praksis som en vidensproducerende handling, der er udsprunget af kunstnerens egen kunstneriske engagement og bidrager til videreudviklingen af et fælles videngrundlag.

 

Læs mere om vores aktiviteter indenfor KUV: Arkiv, KUV-Puljen

 

Deltagende institutioner:

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Rytmisk Musikkonservatorium 

Det Jyske Musikkonservatorium

Syddansk Musikkonservatorium

Den Danske Filmskole

Den Danske Scenekunstskole

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

 

Medarbejdere:
Professor i Kunstnerisk Viden og Udvikling / Kristoffer Gansing
Koordinator, Center / Christina Marie Jespersen
Koordinator, KUV-Puljen & Enhanced Practice / Annemette Friis

Henvendelser kan sendes til: info@artisticresearch.dk