KUV Ansøgning 2020

KUVansøgningsfrist
16/09/2020 - 23/10/2020

KUV Ansøgning 2020

Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling har overtaget arbejdet med at administrere Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV). Ansøgningsfristen er i år den 23.10.2020. Ansøgninger skal sendes til kuv.videnscenter@kunstakademiet.dk inden deadline.

Puljen til kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) skal anvendes til at styrke indsatsen inden for området på de videregående kunstneriske  uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Puljen kan søges af ansatte på de videregående kunstneriske  uddannelsesinstitutioner. Det er fortsat det af Kulturministeriet nedsatte KUV-udvalg, der fordeler midlerne i puljen. Videnscentret sekretariatsbetjener udvalget.

Videnscentret tilbyder sparring og hjælp til de formelle og ansøgningsmæssige forhold i forbindelse med efterårets ansøgningsrunde til ansatte på alle institutioner. Institutionerne rådgiver selv omkring projektets fagspecifikke indhold. Videnscentret rådgiver derefter på ansøgningens samlede udformning, formelle krav, tydelighed og de tværdisciplinære aspekter og muligheder inden for KUV.

Videnscenteret KUV-medarbejder, Lektor Maibritt Borgen, Ph.d., maibritt.borgen@kunstakademiet.dk kan kontaktes og aftale et møde onsdage eller fredage mellem 9 og 14 – enten fysisk eller på Zoom fra nu af og indtil ansøgningsfristen.

For at kunne give den bedst mulige rådgivning til den enkelte ansøgning er følgende ting vigtige:

–          Ansøgningen skal sendes dagen før, så der er tid til at læse den igennem.

–          Ansøgningen skal være sat ind i ansøgningsskemaet så vi kan diskutere de enkelte pointer og enkelte bilag (budget, tidsplan) skal vedhæftes som pdf-fil hvis ansøger ønsker feedback på disse.

–          Budgetter skal være så detaljerede som muligt.

For ansøgningsskema, bekendtgørelser og retningslinjer for puljen henvises til Kulturministeriets hjemmeside her:

https://kum.dk/kulturomraader/uddannelse-og-folkeoplysning/uddannelse/pulje-til-kunstnerisk-udviklingsvirksomhed

Det er fortsat det af Kulturministeriet nedsatte KUV-udvalg, der fordeler midlerne i puljen. Videnscentret sekretariatsbetjener udvalget.

Udvalget består af:

Ole Lutzow Holm
Formand, professor, Göteborg Universitet, Högskolan för scen och musik Læs CV på Göteborg Universitet

Frederik Tygstrup
Professor, viceinstitutleder ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet  Læs CV på København Universitet

Cecilia Roos
Vicerektor for kunstnärlig forskning og professor ved Dans- och cirkushögskolan under Stockholm University of The Arts Læs CV på Stockholm University of The Arts

Cecilie Semec
Hovedlærer i foto på Den Norske Filmskole og stipendiat i det norske KUV- stipendieprogram Læs CV på Højskolen i Lillehammer

KUVansøgningsfrist
16/09/2020 - 23/10/2020