Centeret udnævner sin første professor

kristoffergansing_transmediale_1
Den Danske Filmskole
Den Danske Scenekunstskole
Det Jyske Musikkonservatorium
Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Rytmisk Musikkonservatorium
Syddansk Musikkonservatorium
30/06/2020 - 01/09/2020

Centeret udnævner sin første professor

Kristoffer Gansing bliver fra 1. august 2020 professor ved det nye Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling. Gansing bliver ansvarlig for at lede og opbygge centret og for at skabe et fælles miljø for kunstnerisk viden inden for felterne billedkunst, film, musik og scenekunst.

Tovholder for centret og rektor for Kunstakademiet Kirsten Langkilde siger om nyansættelsen:

”Kristoffer Gansing har som kunstnerisk leder af transmediale i Berlin vist et stort talent for at skabe et fælles og dynamisk forum for deling af kunstens viden på tværs af discipliner. Jeg har stor tillid til, at Kristoffer Gansing som ny professor kan sætte visionerne for samarbejdet mellem de kunstneriske uddannelsesinstitutioner i spil og styrke arbejdet med forståelsen af kunstens viden.”

Kristoffer Gansing var kunstnerisk leder på transmediale i perioden 2011-2020, og her har han bl.a. initieret et residency program for kunstnerisk forskning, research workshops og andre aktiviteter som rakte ud over den årlige festival. Han har en ph.d. fra K3 School of Art & Communication i Malmö med titlen Transversal Media Practices som udvikler et praksis-baseret perspektiv på viden inden for kunst og teknologi. Den svenskfødte Gansing boede op gennem 00’erne i København hvor han var virksom i kollektive og selvorganiserede kulturprojekter så som den kunstnerdrevne tv-kanal tv-tv (2006-2010) og festivalen The Art of the Overhead (2005-09). Blandt hans seneste publikationer er across & beyond – a transmediale reader on Post-digital Practices, Concepts, and Institutions (Sternberg Press, 2017) og The Eternal Network (Institute of Network Cultures, 2020).

Om sine visioner for Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling siger Kristoffer Gansing:

”Ikke mindst siden Corona-krisen er der kommet en øget bevidsthed om nødvendigheden i langsigtede strategier og formater for kunsten der rækker ud over eventkulturen og den næste udstillingsåbning. Kunstnerisk forskning og udvikling er et hovedfelt for fordybelse i kunstens viden og kunnen i samfundet og centret vil fungere som en samlende ressource for de involverede uddannelsesinstitutioners forskende kunstnere og som et interface mod den voksende internationale scene inden for feltet. Samtidig er det mit mål at centret vender sig udad mod samfundet for at både synliggøre og diskutere kunstens vigtige bidrag til forståelsen af verden omkring os med alle de kulturelle, teknologiske og miljømæssige udfordringer som i dag udspiller sig, i en ikke kun global, men også stadig mere polariseret og konfliktfyldt offentlighed. Her kan kunstnerisk forskning bidrage med sine særlige æstetiske og perceptoriske former for vidensproduktion der formår at genanskue de sandheder, som ellers tages for givne.”

Kristoffer Gansing tilføjer om feltet for kunstnerisk viden, udviklingsvirksomhed og forskning:

”Jeg ser Centret som et led i en mulig ny vej inden for kunstnerisk forskning, der direkte bygger videre på den praksis-orienterede tradition der eksisterer i Danmark omkring KUV – Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed. De kunstneriske uddannelser står her med en unik mulighed for at opbygge et fælles tværdisciplinært sprog for kunstnerisk forskning som kan manifestere sig i mere traditionelle former som ph.d.-programmer, publikationer og seminarer – men også gennem andre, performative former for disseminering af kunstens viden. Jeg ser det som et af centrets hovedopgaver at fremme udviklingen og delingen af dette sprog mellem forskende kunstnere såvel som med en bredere offentlighed, hvad angår den kunstneriske forsknings værdier, metodologier, kvalitetskriterier og overordnede refleksion over kunstens særlige vidensformer.”

Om Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling

Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling er det første af sin art i Danmark og er grundlagt i 2019 af de danske videregående kunstneriske uddannelser. Med centret som ramme kan fælles kunstnerisk udvikling mellem disciplinerne billedkunst, film, musik og scenekunst mødes og aktuelle temaer i relation til kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) og artistic research styrkes og synliggøres.

Formålet med centret er i fællesskab at udvikle og styrke samarbejdet mellem de kunstneriske uddannelsesinstitutioners forsknings- og udviklingsområder og facilitere integrationen af disse områder i en international kontekst.

Medlemmerne af Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling (International Center for Knowledge in the Arts) er:

Den Danske Filmskole, Den Danske Scenekunstskole, Det Jyske Musikkonservatorium, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium.

Kontakt: Koordinator Christina Marie Jespersen, christina.marie.jespersen@kunstakademiet.dk,

+45 3374 4675

kristoffergansing_transmediale_1
Den Danske Filmskole
Den Danske Scenekunstskole
Det Jyske Musikkonservatorium
Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Rytmisk Musikkonservatorium
Syddansk Musikkonservatorium
30/06/2020 - 01/09/2020