Videoskitser som grundlæggende kunstnerisk redskab
2017 - 2018

Projektet vil undersøge videoskitsen som grundlæggende arbejdsredskab i udviklingen af audiovisuel fiktion – som alternativ til ord/tekstbårne formater såsom pitch, synopsis, treatment og manuskript. Det vil bl.a. undersøge, om der vil være kvaliteter som bedre lader sig kvalificere gennem en video-skitse, såsom kropslige, koreografiske eller arkitektoniske kvaliteter.