I dialog med Bach

Henrik Brendstrup_RED
Mere om projektet
Henrik Brendstrup
Det Jyske Musikkonservatorium
2019 - 2020

I dialog med Bach

Mere om projektet

Det kunstneriske mål med projektet er at udvikle seks moderne værker for solocello, som, med afsæt i hver af Bachs oprindelige suiter, afspejler instrumentets tekniske og musikalske mangfoldighed og samtidsmusikalske udtryksformer. Ud fra konceptet ”dialogisk komposition” undersøges, hvordan arbejdsformen påvirker den skabende proces og det kunstneriske resultat. Dialogisk komposition har dobbelt betydning. Dels betegner det en kompositionsproces, der foregår dialogisk i forhold til et eksisterende værk, dels et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem den udøvende og den skabende part. Formen åbner også mulighed for at undersøge, hvorledes de ikoniske barokværker inspirerer eller skaber modstand i forhold til den enkelte komponists musikalske ståsted. Ved at lade komponiststuderende såvel som cellostuderende indgå i projektet kan projektet få en dyb forankring i uddannelsesmiljøet og dermed skabe øget bevidsthed omkring udviklingsarbejde blandt de studerende generelt.

Henrik Brendstrup_RED
Henrik Brendstrup
Det Jyske Musikkonservatorium
2019 - 2020