Folkemusik, improvisation og dans
2018 - 2019

I projektet ”Folkemusik, improvisation og dans” undersøgte Kristine Heebøll forholdet mellem folkemusik, improvisation og dans med henblik på at udvikle improvisationsteknikker og en større forståelse af den ordløse kommunikation (både for dans og musik og på tværs mellem kunstarterne) for at opnå en mere metodisk tilgang til at videreudvikle det kunstneriske udtryk i folkemusikken, herunder det for folkemusikken så karakteristiske bal. Et af modningsprojektets væsentlige resultater var erkendelsen af at det improvisatoriske samspil mellem musikere og dansere ikke i sig selv var nok til at løfte ballet som et selvstændigt kunstnerisk værk. Det vurderes at der i stedet er brug for en mere struktureret tilgang, hvor dansere inddrages i musikernes kunstneriske proces, der leder op til ballet, med henblik på at skabe en fælles kunstnerisk intentionalitet for balsituationen. Ved selve ballet realiseres den kunstneriske intentionalitet gennem interaktion via musik og dans med ballets gæster (publikum), der således bliver medskabere af værket, hvorved ballets relationelle æstetik fastholdes.

 

https://www.sdmk.dk/udviklingsvirksomhed/kuv-folkemusik-improvisation-og-dans