Alle kommer et sted fra

Mere om projektet
Marc Bernstein
Syddansk Musikkonservatorium
2018 - 2019

Alle kommer et sted fra

Mere om projektet

I Everybody comes from somewhere undersøgtes samspillet mellem storytelling og musik og den synergi der udspringer heraf, med henblik på udviklingen af metoder til at opsøge, forstå, føle og formidle sit ophav gennem musikken.

På baggrund af det eksisterende teoretiske og praktiske på området udvikledes en replicerbar proces for kompositionsarbejde med slægtshistorisk afsæt. Denne blev afprøvet og videreudviklet i et iterativt forløb, der omfattede research omkring Marc Bernsteins egen slægtshistorie, musikteoretisk tilgang informeret af familiens geografiske og kulturelle kontekst, komposition af nye værker, samt øvning og orkestrering af nyt musikalsk materiale. Dette udmundede i en metodisk tilgang, der efterfølgende blev introduceret for og afprøvet af studerende ved Syddansk Musikkonservatorium med tilfredsstillende resultater.

Marc Bernsteins og de involverede studerendes kompositioner er blevet præsenteret i forskellige koncertformater og fremstillingsformer. Tilbagemeldinger fra publikum viser, at den særlige personlige fortælling, der ligger bag den teoretisk/kompositoriske tilgang i de nyskrevne værker i væsentlig grad bidrager til tilhørernes umiddelbare indlevelse og følelsesmæssige engagement i musikken, der som anden samtidsjazz ellers kan beskrives og opleves som temmelig abstrakt af et bredere publikum. Indspilningen af materialet på 180 g. vinyl-LP’er kobler den personlige og det personliges betydning i projektet med fysisk og taktil vægtighed, ligesom LP-omslagets grafiske format også søger at nå modtageren på et ekstra-musikalsk plan. På den måde er der bevidst tilstræbt en sammenhæng mellem værkernes dybe personlige forankring i komponistens familiemæssige og musikalske historik samt den tyngde og det moment, der er valgt i formidlingsformerne.

Everybody comes from somewhere minisite: https://www.marcbernstein.net/ecfs/

Marc Bernstein
Syddansk Musikkonservatorium
2018 - 2019