Sound Art as Perceptive Performance

Mere om projektet
Anders Mathiasen
Rytmisk Musikkonservatorium
2021 - 2023

Sound Art as Perceptive Performance

Mere om projektet

Hvad sker der, når lytning bliver performativ og skabende, snarere end modtagende? Og hvordan kan dette spørgsmål blive udforsket i en lydkunst-kontekst?

Drevet af disse spørgsmål, undersøger dette projekt ideen om performer-som-lytter-som-performer gennem en serie lydinstallationer og performances. Projektet vil rejse spørgsmål om individuel og kollektiv lyttepraksis i vores samtid, og kigge på sammenfald mellem perception og skabelse i performance, med mulige konsekvenser for såvel performere som lydkunstnere.

Anders Mathiasen
Rytmisk Musikkonservatorium
2021 - 2023