Resonerende Rum

Mere om projektet
Lars Greve
Rytmisk Musikkonservatorium
2019 - 2022

Resonerende Rum

Mere om projektet

I projektet afsøger Lars Greve det kunstneriske potentiale i relationen mellem solojazzmusikerens improvisationer, koncertrummets akustik og udvalgte artefakter, der bringes til at resonere.

Gennem resonans-udforskning og proceskoncerter indhøstes kunstneriske, teknologiske og metodiske erfaringer, som reflekteres gennem ’kritisk lytning’ frem mod en værkperformance.

Lars Greve
Rytmisk Musikkonservatorium
2019 - 2022