Looking for Courage

Camilla Hübbe
Fabrizio Massini
Louise Beck
Den Danske Scenekunstskole
2015

Looking for Courage

Looking for Courage er et tværæstetisk og tværkulturelt projekt underlagt censur. Denne problemstilling vil præge alle faser af projektet, og både det kunstneriske såvel som det praktiske forløb må forholde sig til denne ydre omstændighed. Tilstedeværelsen af censur i det land, vi ønsker at arbejde i og med, dikterer vores måde at tænke på. Omstændigheden tvinger os til at give alle de spørgsmål, der opstår i forbindelse med censuren, en berettigelse, og til at omforme disse påtvungne spørgsmål til et kunstnerisk greb, der formår at finde inspiration i begrænsningen. ‘Courage’ er et tværkulturelt og tværæstetisk scenekunstprojekt underlagt censur.

Camilla Hübbe
Fabrizio Massini
Louise Beck
Den Danske Scenekunstskole
2015