Konceptuel billedkunstpraksis som metode for teater

wilson_alme_darkness
Mere om projektet
Barbara Wilson
Den Danske Scenekunstskole
2019 - 2020

Konceptuel billedkunstpraksis som metode for teater

Mere om projektet

I projektet undersøges nye sceniske strategier baseret på billedkunstpraksis.

I en tid, hvor informationsteknologien og medierne i større og større grad benytter ikoniserede billeder og konceptuel tænkning som grundlag for kommunikationsstrategier, er det væsentligt, at scenekunsten udvikler et bevidst og analytisk funderet forhold til koncept- og billedebrug.

Teaterkunsten er – historisk set – tæt forbundet til teksten. Det vil sige, at en forestilling oftest er baseret på et manuskript, og at skuespilarbejdet fokuserer på at formidle denne tekst på en psykologisk genkendelig måde. Dette pilotprojekt undersøger metoder til at erstatte dele af en tekst eller radikalt omforme teksten ved hjælp af sceniske billeder og aktioner, således at de sceniske elementer kommunikerer på lige fod med hinanden.

Samarbejdspartnere: Rolf Alme

wilson_alme_darkness
Barbara Wilson
Den Danske Scenekunstskole
2019 - 2020