Komposition af grafiske og soniske værker gennem improvisatorers medskabelse

3
Mere om projektet
Laura Toxværd
Rytmisk Musikkonservatorium
2015 - 2016

Komposition af grafiske og soniske værker gennem improvisatorers medskabelse

Mere om projektet

Med udgangspunkt i forskerens egne kompositioner undersøgte projektet improvisatorers medskabelse i kompositionsprocessen. Komponisten udforskede, hvordan improvisatorernes idéer kan integreres i udviklingen af kompositionerne, og hvilken påvirkning denne integration øver på de kunstneriske værker. I projektet udformedes egne grafiske partiturer, hvorved nye æstetiske udtryksformer søgtes skabt.

Læs om projektet, med indspildninger og oplysninger om koncerter her:

https://rmc.dk/da/news/medskabelse-sat-paa-noder#.XoHYGogzY2w

https://rmc.dk/da/blog/toxvaerd-blog-1-introduction#.XoHYIYgzY2w

https://rmc.dk/da/blog/toxvaerd-blog-2-sonics-part-1-3#.XoHYIogzY2w

https://rmc.dk/da/blog/toxvaerd-blog-3-sonics-part-2-3#.XoHYIogzY2w

https://rmc.dk/da/blog/toxvaerd-blog-4-sonics-part-3-3#.XoHYI4gzY2w

3
Laura Toxværd
Rytmisk Musikkonservatorium
2015 - 2016