Human Migration

Mere om projektet
Inger Eilersen
Den Danske Scenekunstskole
2018 - 2019

Human Migration

Mere om projektet

Inden for iscenesættelse savnes metoder til en systematisk udvikling af de menneskelige og videnskabelige fortællinger, der bidrager til en reintegration af scenekunsten i samfundet. I KUV projektet HUMAN MIGRATION sammenstilles migranters personlige fortællinger med DNA-forskning og relevante filosofiske tekster gennem en kunstnerisk undersøgelse.

KUV-projektet bidrager til udviklingen af iscenesættelsesstrategier, som perspektiverer væsentlig viden, der har med vores eksistens at gøre, og dermed kan drage nødvendige paralleller, som videnskaben ikke kan. Ved at afprøve forskellige dramaturgiers mulighed for at omsætte det genererede materiale til sceniske resultater, undersøger projektet, hvordan materialet bliver til sanselige, levende og sammenhængende kunstneriske formater i samarbejde med videnskabelige forskere, migranter og andre kunstnere. Resultatet omsættes til scenisk tekst i stedsspecifikke, visuelle undersøgelser, der bidrager til den aktuelle debat i samfundet.

Mere om modningsprojektet, der gik forud for KUV-projektet: https://ddsks.dk/da/projekter/human-migration-modningsprojekt

Inger Eilersen
Den Danske Scenekunstskole
2018 - 2019