Genkomst

Mere om projektet
Arne Balk-Møller
Syddansk Musikkonservatorium
2018 - 2019

Genkomst

Mere om projektet

I Genkomst undersøgte Arne Balk Møller, i samarbejde med komponist og violinist Kuno Kjærbye, soloviolinistens indstuderingsproces som erkendelsesrejse, herunder forholdet mellem individuelle og kollektive dimensioner af soloviolinistens praksisfelt. Traditionelt anses den individuelle øvning for kernen i uddannelsen/udviklingen af en violinist/musiker med udgangspunkt i et kernerepertoire af solistiske værker. For violinisten er Bachs solosonater ‘urpensum’ par excellence. Hovedvægten i arbejdet finder sted i et individualiseret rum. Solosonaten er her kongevejen til beherskelse af såvel soloviolinistens som orkesterviolinistens udfoldelsesrum. I Genkomst bevidstgjordes vejen til det indsigtsfulde solospil, gennem en anden vægtning af forholdet mellem de individuelle og kollektive dimensioner af indstudering og øvning. Projektets omdrejningspunkt var en transskription af J.S. Bachs Solosonate i d- mol, i udsnit for strygeorkester og kammerensembler, arrangeret af Kuno Kjærbye.

I projektets udviklingsfase genskabte Arne Balk-Møller Bachs Solosonate, i sparring med Kuno Kjærbye og klassiske studerende fra Syddansk Musikkonservatorium i kollektive transformative processer, der både involverede komposition og improvisation. Ved at lade indstuderingen tage afsæt i en fælles kompositorisk og improvisatorisk proces opstod der, i det kollektive rum, en øget bevidsthed om virkemidler, udtryk og perspektiv, som gjorde musikerne i stand til at åbne lagene for den klassiske del af værket. Dette forbedrede musikernes evne til at udføre partiturmusik på en mere kreativ, i nuet medskabende og interessant måde.

Website: http://kuv-genkomst.dk/

Arne Balk-Møller
Syddansk Musikkonservatorium
2018 - 2019