Beethoven rekonstrueret

schenker-475×268-1
Mere om projektet
Emil Gryesten
Thomas Solak
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
2021 - 2023

Beethoven rekonstrueret

Mere om projektet

Med projektet Beethoven Rekonstrueret ønsker pianist Emil Gryesten og musikteoretiker Thomas Solak at undersøge, hvordan den såkaldte schenkeranalyse – et korpus af teori og analyseteknik oprindeligt udviklet af den østrigske musikteoretiker Heinrich Schenker (1868-1935) – kan bidrage til en innovativ fortolkning og performance af de sene klaversonataer af Ludwig van Beethoven (1770-1827). 

I et bredere perspektiv omhandler projektet forholdet mellem musikteoretiske studier, værkfortolkning og kunstnerisk praksis. 

Gryesten og Solak om projektet: ”Hvor både den klassiske musiks mainstream-performancetradition og Historically Informed Performance (HIP) efterstræber en stærk forankring dels i værkets historisk-kulturelle baggrund, dels i en tolkning af komponistens intentioner, anskuer vi i projektet Beethoven Rekonstrueret værkerne som abstrakte klangstrukturer med selvstændig eksistens og autonomi. Vores udgangspunkt og undersøgelsesobjekt er altså for så vidt alene værket, som det er noteret i noden.”

schenker-475×268-1
Emil Gryesten
Thomas Solak
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
2021 - 2023