Viden om kunstnerisk forskning og udviklingsvirksomhed

Praksisbaseret forskning indenfor kunstarterne har gennem de seneste år været et felt i rig udvikling. Det både internationalt og nationalt. I Danmark har denne praksis været kendt under navnet Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed. Dette har siden 2013 givet ansatte på Institutionerne under Kulturministeriet mulighed for at undersøge, udforske og eksperimentere indenfor deres kunstart og på tværs af disciplinerne. Samtidig har den kunstneriske p.hd. -uddannelse givet mulighed for, at kunstnere kan uddanne sig til forsker på lige fod med andre fagfelter jvf. Frascati Manualen.