Bog, værk & materialitet, del II
2020 - 2022

Del II fortsætter i en forlængelse af projektets første del, her var en undersøge af reorganisering af betydningselementer i kunstnerbogen central. Overordnet er betydningselementerne: tekst, billede, materiale og format – hvorfor der i praksis inddrages processer, som kendetegner det trykte medie, samt eksperimenter med tekstformer. Projektet undersøger forholdet mellem værket og bogen, det omskriver forstillingen om bogen som en repræsentation af værket og indskriver  i stedet skrift og bog som en del af værk processen. 

Del II afrunder og opsamler erfaringer og resultater fra del I og zoomer ind på et potentiale for en transdisciplinær tilgang til tekstproduktion og publicering indenfor artistic research.