Konceptuel billedkunstpraksis som metode for teater
2019 - 2020

I projektet undersøges nye sceniske strategier baseret på billedkunstpraksis.

I en tid, hvor informationsteknologien og medierne i større og større grad benytter ikoniserede billeder og konceptuel tænkning som grundlag for kommunikationsstrategier, er det væsentligt, at scenekunsten udvikler et bevidst og analytisk funderet forhold til koncept- og billedbrug.
Teaterkunsten er – historisk set – tæt forbundet til teksten. Det vil sige, at en forestilling oftest er baseret på et manuskript, og at skuespilarbejdet fokuserer på at formidle denne tekst på en psykologisk genkendelig måde. Dette pilotprojekt undersøger metoder til at erstatte dele af en tekst eller radikalt omforme teksten ved hjælp af sceniske billeder og aktioner, således at de sceniske elementer kommunikerer på lige fod med hinanden.

Samarbejdspartnere

Rolf Alme

https://ddsks.dk/da/projekter/konceptuel-billedkunstpraksis-som-metode-teater-0

https://ddsks.dk/da/projekter/konceptuel-billedkunstpraksis-som-metode-teater